į pirmą puslapį

Kurija, institucijos, centrai ir tarnybos

Arkivyskupijos kuriją sudaro institucijos bei asmenys, padedantys ordinarui vadovauti arkivyskupijai. 

Arkivyskupo paskirtas generalvikaras padeda jam valdyti arkivyskupiją. Kurijos kancleris prižiūri, tvarko ir archyvuoja kurijos aktus.

Arkivyskupijos tribunolas nagrinėja šventimų ir santuokų negaliojimo bylas, nusižengimus bažnytinei teisei. Bažnytinio meno komisija vertina bažnyčių statybos bei rekonstrukcijos projektus, taip pat prižiūri arkivyskupijos bažnytinio meno paminklus. Ekonomo tarnyba eksploatuoja ir prižiūri Kauno arkivyskupijos kurijos jai patikėtą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Informacijos tarnyba rūpinasi informacijos apie bažnytinio gyvenimo įvykius sklaida, informuoja žiniasklaidą apie arkivyskupijos ganytojų skelbiamus dokumentus, institucijų, parapijų bei kitų bažnytinių organizacijų veiklą.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras koordinuoja religinio ugdymo bei katechetinę veiklą. Nuolatinių diakonų centre vedusieji pasauliečiai vyrai rengiasi diakonų tarnystei. Šeimos centras vykdo įvairias šeimos ugdymo programas, organizuoja bei palaiko savitarpio paramos grupes bei klubus. Jaunimo centras plėtoja ir stiprina jaunimo pastoraciją, remia jaunimo veiklą dekanatuose ir parapijose, skatina bendradarbiavimą tarp jaunimo grupių. Kauno arkivyskupijos Caritas vykdo socialinius bei karitatyvinius projektus tarnaujant vargšams, vienija arkivyskupijoje veikiančias parapijų bei organizacijų Caritas grupes. Jono Pauliaus II piligrimų centras rengia piligrimines keliones Lietuvoje ir užsienyje, ugdo jaunuosius savanorius. Suaugusiųjų katechezės tarnyba vykdo sužadėtinių katechezės ir suaugusiųjų katechumenato programas.

Kauno arkivyskupijos muziejus apima Bažnytinio meno skyrių, Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinį butą-muziejų ir Šiluvos istorijos muziejų.