į pirmą puslapį

Bažnytinio meno komisija

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26
El. paštas

Pirmininkas – kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS

Sekretorė – menotyrininkė human. m. dr. Rima VALINČIŪTĖ-VARNĖ

Nariai:

  • kun. teol. lic. relig. m. mgr. Artūras KAZLAUSKAS
  • kun. Mindaugas PUKŠTYS
  • menotyrininkė human. m. dr. Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ
  • architektė Asta PRIKOCKIENĖ
  • restauratorius Raimondas BRIDIKIS

Bažnytinio meno komisija paskirta Kauno arkivyskupo 2020 11 18 d. dekretu nr. 200 penkerių metų laikotarpiui.

Bažnytinio meno komisija:

  • svarsto bei vertina naujų bažnyčių projektus bei tikrina, kaip jie įgyvendinami,
  • prižiūri, kaip laikomasi liturgijos ir bažnytinio meno nuostatų dėl sakralinės erdvės sutvarkymo,
  • vertina bažnyčiose esančių daiktų meninę ir religinę kokybę, bažnyčios dekoravimo projektus,
  • globoja arkivyskupijos bažnytinius paminklus,
  • drauge su atitinkamomis žinybomis rūpinasi visų paminklų, taip pat istorinės bei meninės vertės objektų restauravimu, inventorių aprašų sudarymu bei papildymu.