į pirmą puslapį

Gimnazijos ir mokyklos

 

KATALIKIŠKOS

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija (steigėja Kauno arkivyskupija)

Baltų pr. 103
48211 Kaunas
Tel./faks. (37) 37 75 83
El. p. rastine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt
www.jp2gimnazija.kaunas.lm.lt

Direktorė – Ramutė LATVELIENĖ

Direktorės pavaduotojas ugdymui, kapelionas – kun. Andrius ALMINAS

Kauno Jėzuitų gimnazija (steigėja Jėzuitų provincija Lietuvoje)

Rotušės a. 9
44280 Kaunas
Tel. (37) 28 05 25, tel./faks. (37) 28 05 29
El. p.
www.kjg.lt

Direktorius – kun. Aldonas GUDAITIS SJ

Kapelionas –  kun. Eugenijus MARKOVAS SJ

Kauno Juozo Urbšio katalikiška mokykla (steigėjos Kauno arkivyskupija ir Kauno m. savivaldybė)

Partizanų g. 68
49367 Kaunas
Tel. (37) 31 10 88, faks. (37) 71 18 95
El. p. urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt
http://urbsys.kaunas.lm.lt/

Direktorė – Rima ŠPAKAUSKAITĖ-KUČINSKIENĖ

Kapelionas – kun. Petras PICHAS

Kauno „Vyturio“ gimnazija (steigėjos Kauno arkivyskupija ir Kauno m. savivaldybė)

Taikos pr. 51
50428 Kaunas
Tel. (37) 33 25 72, faks. (37) 33 26 9
El. p. vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt
www.vyturys.kaunas.lm.lt

Direktorė – Aleksandra BANCEVIČIENĖ

Kapelionas – kun. Renalas ŠUMBRAUSKIS

KATALIKIŠKOS KRYPTIES

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla

Partizanų g. 152 50330 Kaunas
Tel. (37) 31 20 88
El. p.  
www.stulginskis.kaunas.lm.lt

Direktorė – Asta POŽELĖ

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

Demokratų g. 36
48420 Kaunas
Tel. (37) 36 28 27
El. p. vileisiovm@vileisis.kaunas.lm.lt 
www.vileisis.kaunas.lm.lt

Direktorė – Dalia LAPĖNIENĖ

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Gimnazijos g. 3
44260 Kaunas
Tel. (37) 42 30 51, tel./faks. (37) 42 43 56
El. p.mgimnazija@takas.lt
www.maironis.kaunas.lm.lt

Direktorė – Daiva GARNIENĖ

Kapelionas – kun. Evaldas VITULSKIS

Kauno šv. Kazimiero progimnazija

Vandžiogalos pl. 51
47416 Kaunas
Tel. (37) 48 80 22
El. p. sargenuvm@sargenai.kaunas.lm.lt
www.sargenai.kaunas.lm.lt

Direktorė – Palmira TALIJŪNIENĖ

Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8
44275 Kaunas
Tel./faks. (37) 42 57 41, (37) 42 50 44
El. p. info@cantoresdavid.lt
www.cantoresdavid.lt

Direktorius – kun. dr. Vilius SIKORSKAS