į pirmą puslapį

Ganytojai ir jų padėjėjai

 Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius, 2018 m.

2015 metų birželio 11 d. popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu metropolitu paskyrė Lionginą Virbalą. Jo ingresas į Kauno arkikatedrą baziliką vyko liepos 11 dieną, sykiu šiomis apeigomis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pradėjo vadovavimą arkivyskupijai.

2018 m. liepos 2 d. popiežius Pranciškus nominavo monsinjorą dr. Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Vyskupas A. Jurevičius įšventintas 2018 m. rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje. 

Kauno arkivyskupijai nuo 1996-ųjų gegužės iki 2015-ųjų liepos vadovavo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paskirtas arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dabar arkivyskupijoje tarnaujantis kaip arkivyskupas emeritas.

Patariamąją funkciją arkivyskupijos valdyme atlieka iš dalies renkama, iš dalies skiriama Kunigų taryba.

Nuo 1991 m., kai buvo pertvarkytos bažnytinės teritorijos, Kauno bažnytinei provincijai (arba metropolijai) priklauso Vilkaviškio ir Telšių vyskupijos, taip pat 1997 m. įkurta Šiaulių vyskupija. Šios vyskupijos turi savo vyskupus ordinarus.