į pirmą puslapį

Kultūros ir švietimo bendrijos

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS (LKMA) Kauno skyrius >>
www.lkma.lt

LIETUVOS KOLPINGO DRAUGIJA
Įsteigta 1993 m. Pelno nesiekianti, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros organizacija, demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė, tarptautinės Kolpingo draugijos dalis. Pagrindinis tikslas – padėti savo nariams visur ir visada būti tikrais krikščionimis. Kolpingo šeimos vysto švietėjišką, socialinę veiklą. Lietuvos Kolpingo draugija kartu su Kolpingo šeimomis organizuoja seminarus įvairiomis temomis, vykdo socialines programas. Programos ir projektai: aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija, teikianti aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą (vadyba, teisė, finansai, socialinis darbas, verslo anglų kalba); socialinės globos projektai (visose vyskupijose); jaunimo veikla.
Raguvos g. 7
LT-44275 Kaunas
Tel. (37) 20 36 10, , tel./faks. (37) 22 00 30,
El. p.
www.kolping.lt

Nacionalinė sekretorė – Lina KALIBATAITĖ, tel. (37) 22 12 34
VŠĮ PAŽAISLIO KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS
Įsteigtas 2007 m. Vykdo projektus: „Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių namo restauravimas ir pritaikymas turizmui“, „Pažaislio kamaldulių vienuolyno paveldo išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas“
T. Masiulio g. 31
524236 Kaunas
Tel. (37) 45 88 68, (37) 45 92 57
El. p.
www.pazaislis.org

Direktorė – ses. Juta Edita KUNICKAITĖ LSSC
Administratorė – Eglė Mazrimaitė
VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS
Įsteigtas 1989 m. Krikščioniškas judėjimas, siekiantis tarnauti Dievui, žmonėms ir Tėvynei Lietuvai, kurti dvasinėmis vertybėmis grindžiamą gyvenimą, stiprinti valstybę
BS Valdybos pirmininkas – kun. Algirdas Petras KANAPKA, mob. 8 616 756 38
www.blaivus.lt

VALANČIUKŲ SĄJŪDIS
Įkurtas 1993 m. Jaunųjų blaivininkų kuopų ir kuopelių sąjunga, veikianti Lietuvos pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose.
Kauno arkivyskupijoje veikia
  • Kėdainiuose (Akademijos gimnazijoje ir Dotnuvos vidurinėje mokykloje),
  • Kaune („Žiburio“ vidurinėje mokykloje)
  • Jonavoje (Bukonių pagrindinėje mokykloje).