į pirmą puslapį

Kultūros ir švietimo bendrijos

 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS (LKMA) Kauno skyrius >>

www.lkma.lt

 

LIETUVOS KOLPINGO DRAUGIJA
Įsteigta 1993 m. Pelno nesiekianti, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros organizacija, demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė, tarptautinės Kolpingo draugijos dalis. Pagrindinis tikslas – padėti savo nariams visur ir visada būti tikrais krikščionimis. Kolpingo šeimos vysto švietėjišką, socialinę veiklą. Lietuvos Kolpingo draugija kartu su Kolpingo šeimomis organizuoja seminarus įvairiomis temomis, vykdo socialines programas. Programos ir projektai: aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija, teikianti aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą (vadyba, teisė, finansai, socialinis darbas, verslo anglų kalba); socialinės globos projektai (visose vyskupijose); jaunimo veikla.
Raguvos g. 7
LT-44275 Kaunas
Tel. (37) 20 36 10, mob. +370 686 60 464 
El. p.
www.kolping.lt

Nacionalinė sekretorė – Lina KALIBATAITĖ
 

VŠĮ PAŽAISLIO KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS
Įsteigtas 2007 m. Vykdo projektus: „Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių namo restauravimas ir pritaikymas turizmui“, „Pažaislio kamaldulių vienuolyno paveldo išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas“
T. Masiulio g. 31
524236 Kaunas
Tel. (37) 45 88 68, (37) 45 92 57
El. p.
www.pazaislis.org


Administratorė – Eglė Mazrimaitė