į pirmą puslapį

Nuolatinių diakonų ugdymo centras

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas

www.diakonai.lt
el. p.

Vadovas – kun. Liutauras VILĖNIŠKIS 

Pastoracinės praktikos vadovas  – kun. Kęstutis GENYS

Nuolatinių diakonų programos koordinatorė – Virginija MALINAUSKIENĖ,  mob. +370 682 75 481

Aktualijos

 

Apie ugdymo centrą

Nuolatinių diakonų tarnystė Kauno arkivyskupijoje pradėta tuometinio arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sprendimu, kuriam pritarė ir arkivyskupijos Kunigų taryba. Šį sprendimą arkivyskupas pristatė 2011 m. spalio 13 d. ganytojiškuoju laišku arkivyskupijos tikintiesiems dėl nuolatinio diakonato tarnystės įvedimo. Pasak šio laiško, „diakonatas skirtas padėti vyskupui ir kunigams bei tarnauti visai Bažnyčios bendruomenei. <...> Diakonas yra įpareigotas skelbti ir aiškinti Dievo žodį, jam skiriamas svarbus vaidmuo vykdant tikinčiųjų katechezę ir naująją evangelizaciją“.

Lietuvoje nuolatinio diakonato tarnystę 2003 metais nutarė įvesti Lietuvos Vyskupų Konferencija, įgyvendindama Vatikano II Susirinkimo nutarimus ir atsiliepdama į Šventojo Tėvo paskatinimą bei suvokdama naujosios evangelizacijos svarbą pokomunistinėje visuomenėje. Buvo parengtos ir Katalikiškojo ugdymo kongregacijoje patvirtintos (2006 m.) Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės.

 

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Nuolatinių diakonų ugdymo centras
Adresas Rotušės a. 14a, Kaunas, LT-27944
Juridinio asmens kodas 303296187

Bankas SWEDBANK
A. s. LT937044060007958438
SWIFT: CBVI LT 2X