į pirmą puslapį

Dekanatai ir parapijos

Kauno arkivyskupija suskirstyta į 7 dekanatus, kurie apima 92 parapijas. Be to, Kaune dar 7 bažnyčios turi rektorato teises ir dvi bažnyčios yra vienuolynų žinioje.

Jonavos dekanatas

Dekanas – kun. Virginijus BIRJOTAS (Jonava)
S. Nėries g. 6, 55189 Jonava
Tel./ faks. (349) 54 842, mob. 8 686 533 90
El. p.

Jurbarko dekanatas

Dekanas – kun. teol. lic. Darius AUGLYS (Jurbarkas)
M. Valančiaus g. 1, 74120 Jurbarkas
Mob. 8 685 86 478
El. p.

Kauno I dekanatas

Dekanas – mons. teol. lic. Vytautas GRIGARAVIČIUS (Kauno arkikatedra bazilika)

Tel. (37) 20 47 87, mob. 8 687 969 04
 

Kauno II dekanatas

Dekanas – mons. Augustinas PAULAUSKAS (Raudondvaris)
Valančiaus g. 24, 54137 Raudondvaris, Kauno r.
Tel./faks. (37) 54 96 12, mob. 8 698 744 463
El. p.

Kėdainių dekanatas

Dekanas – kun. Norbertas MARTINKUS (Kėdainiai, Šv. Juozapo)
Juodkiškio g. 8, 57215 Kėdainiai
mob. 8 601 64 444
El. p.

Raseinių dekanatas

Dekanas – kun. teol. lic. Vytautas PAUKŠTIS (Raseiniai)
Kosmonautų g. 4, 60167 Raseiniai
Mob. 8 688 40 426
El. p.

Ukmergės dekanatas

Dekanas – kun. Raimundas KAZAITIS (Ukmergė, Šv. Petro ir Povilo)
Bažnyčios g. 10, 20106 Ukmergė
Tel./faks. (340) 51 983, mob. 8 650 57 111
El. p.

Dabartinėje Kauno arkivyskupijos teritorijoje yra parapijų, įkurtų netrukus po XIV a. vykdyto Lietuvos krikšto.

Parapija paprastai apima tam tikrą vyskupijos teritoriją, kurioje vyskupo įgalioti asmenys vykdo sielovados darbą. Vatikano II Susirinkimas parapijos sampratoje pabrėžė bendruomeninį aspektą. Sielovados veiklai būtinos parapijos struktūros bei tarnybos.

Teritorinės kaimynystės pagrindu parapijos grupuojamos į dekanatus. Dekanatuose veikia tarnybos, kurių nepajėgia išlaikyti kiekviena parapija, pavyzdžiui, katechetikos kabinetai, dekanatų šeimos centrai ir pan. Dekanatuose taip pat vyksta konferencijos sielovados klausimais.