Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija

 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia. Algirdo Kazlos fotografija
Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
M. Valančiaus g. 9
Raudondvaris
54137 Kauno r.
El. p.
www.facebook.com
www.raudondvarioparapija.lt

Parapijos namai
M. Valančiaus g. 24
Raudondvaris
54137 Kauno r.

 

Dvasininkai

Klebonas – kun. dek.  Erastas MURAUSKAS
1963 08 08 * 2002 03 10 * 2023 06 24
Valančiaus g. 24, 54137 Raudondvaris, Kauno r.
tel. (37) 54 96 12, 
El. p. , mob. +370 612 56 938

Altaristas – kun. Alfonsas BULOTAS
1946 10 10 * 1976 05 30 * 2009 04 28
Linkuvos g. 21, 48369 Kaunas, tel. (37) 26 69 53

Kviečiame į pamaldas
 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia. Algirdo Kazlos fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8.30, 10, 12 val.
  Pirmadieniais, trečiadieniais – šeštadieniais 18 val. (rugsėjį – balandį), 19 val. (gegužę – rugpjūtį)
  Antradieniais 9 val.
 • Gegužinės pamaldos po vakarinių šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos po vakarinių šv. Mišių
 • Rožinio malda kasdien prieš vakarines šv. Mišias, spalio mėn. po vakarinių šv. Mišių
 • Graudūs verksmai giedami gavėnios sekmadieniais 11.40 val.
 • Kryžiaus kelias einamas gavėnios penktadieniais po vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais po Sumos
 • Marijos valandos giedamos advento sekmadieniais 9.40 val.
Atlaidai

Viešpaties Žengimo į dangų (Šeštinių)
Šv. Roko – rugpjūčio 16 d. (keliama į sekmadienį po Žolinės)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – spalio 1 d. (keliama į sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 211.

Gyvenvietės, Kauno miesto dalys ir kaimai: Raudondvaris, Aukštutiniai Kaniūkai, Biliūnai, Bivyliai, Didvyriai, Dūminas, Kačiūniškė, Kudrėnai, Lomanka, Maksva, Miškiniai, Naujieji Bernatoniai, Netoniai, Paltiškiai, Romainiai, Senieji Bernatoniai, Šilelis, Užliedžiai, Vijūkai, Žemutiniai Kaniūkai.

Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija ribojasi su Kulautuvos, Paštuvos, Vilkijos, Babtų, Domeikavos, Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) ir Kauno Šv .Juozapo (Vilijampolės) parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • vaikų ir sužadėtinių katechezė
 • Caritas
 • šeimos centras, jaunimo centras

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
Adresas M. Valančiaus g. 24, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.
Juridinio asmens kodas 191246183
Bankas LUMINOR
A. s. LT484010042500023489

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia yra Kauno rajone, Raudondvario kaime, Nevėžio slėnio dešiniajame krante, prie Kauno–Jurbarko kelio. Tinkuoto mūro, pastatyta 1938 metais. Istoristinė, turi neobaroko ir neoklasicizmo bruožų. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 143)

XVIII a. pabaigoje Raudondvaryje buvo pastatyta medinė koplyčia, kuri filijos teisėmis priklausė Vilkijos parapijai.

Senoji mūrinė Raudondvario bažnyčia, stovėjusi dabartinės bažnyčios vietoje, buvo viena puošniausių krašte. Ji pastatyta 1852–1856 m., jos fundatorius buvo grafas Benediktas Tiškevičius. Projekto autorius buvo Tomas Tišeckis, o statybai vadovavo italų architektas Cezaris Anichinis, pasilikęs Lietuvoje nuo Napoleono laikų (jis palaidotas Raudondvario kapinėse). Kertinis akmuo pašventintas 1846 metais. Pastatytą bažnyčią dekoravo skulptorius iš Varšuvos Pranciškus Andriolis. Vidus buvo papuoštas iš Italijos atvežtais žymių dailininkų paveikslais. 1857 m. birželio 2 d. bažnyčią konsekravo vyskupas Motiejus Valančius, jai buvo suteiktas Viešpaties Jėzaus Kristaus Žengimo į dangų titulas. Prie bažnyčios galo buvo pristatyta koplyčia su kripta, kurioje buvo laidojami grafų Tiškevičių šeimos mirusieji. Vėliau aplink bažnyčią buvo pastatytos keturios koplytėlės.

Pirmojo pasaulinio karo metu 1914 m. Kauno tvirtovės komendanto įsakymu buvo susprogdinti bažnyčios bokštai, o 1915 m. rugsėjo mėn. iki pamatų buvo susprogdinta ir pati bažnyčia. Laikina bažnyčia buvo įrengta Raudondvario dvare.

Dabartinė parapijos mūrinė bažnyčia 1930–1938 metais buvo pastatyta ant senosios bažnyčios pamatų parapijiečių aukomis kun. Stanislovo Irtmano rūpesčiu. Bažnyčia konsekruota arkivyskupo Juozapo Skvirecko 1938 m. spalio 3 d. Jai buvo suteiktas naujas Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės titulas.

Antrojo pasaulinio karo metais frontui traukiantis į Vakarus 1944 m. sprogimų buvo numuštos bažnyčios bokštų viršutinės dalys ir stipriai apgadintas visas pastatas. Kunigų Antano Rinkevičiaus, Antano Slavinsko rūpesčiu ir parapijiečių aukomis bažnyčia buvo remontuojama.

Bažnyčios restauravimo darbai pradėti Nepriklausomybės metais. Buvo sutvirtinti ir sutvarkyti bokštai, suremontuotas bažnyčios priekis. Pertvarkyta presbiterija, pastatytas naujas šv. Mišių altorius, pakeistos medinės grindys, presbiterijoje pakabintas restauruotas senosios bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas – Švč. Jėzaus Kristaus dangun Žengimas. Tai žymaus Florencijos tapytojo Dž. Berti darbas (dar du jo paveikslai puošia bažnyčios šoninius altorius). Didžiajame altoriuje yra kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (manoma, jog tai P. Andriolio darbas).