Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija

 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Lyduokiai
20387 Ukmergės r.
El. p.

 

 

 

 

 

Dvasininkai

Klebonas – kun. eduk. mgr. Šarūnas PETRAUSKAS (Ukmergės Švč. Trejybės)

Kviečiame į pamaldas
 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais (pagal susitarimą)
  Šeštadieniais 13 val. (pagal susitarimą)
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias
 • Birželinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias
 • Rožinio malda prieš skemadienio Mišias
 • Kryžiaus kelias gavėnios laiku prieš sekmadienio Mišias
Atlaidai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Marijos Magdalietės
Šv. arkangelo Mykolo

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 240.

Gyvenvietės ir kaimai: Lyduokiai, Bratnava, Butkiškiai, Griežionys, Inkilai, Janušiškė, Jogvilai, Juknonys, Juodausiai, Juodkiškiai, Juodžiūnai, Kartėnai, Kurėjai, Lentvorai, Liaušiai (šiaurinė dalis), Minikiai, Nuotekai, Paškonys, Pempiai, Ramoniškė, Rimeisiai, Skominėliai, Slabada, Slabadėlė, Šeimyniškiai, Vaizgėliškis, Virkščiai, Vyliaudžiai.

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija ribojasi su Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Vidiškių, Žemaitkiemio ir Pašilės parapijomis bei Kaišiadorių vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Sumos choras

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija
Adresas Lyduokiai, Ukmergės r.
Juridinio asmens kodas 191255232
Bankas LUMINOR
A. s. LT214010042900031314

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Architektūros ir istorijos aprašas.