Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija

 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Lyduokiai
20387 Ukmergės r.
Mob. 616 78 575, el. p.  lyduokiubaznycia.lt 

 

Dvasininkai

Klebonas – kun. Artūras STANEVIČIUS
1967 04 22 * 1994 09 24 * 2023 06 24
Kauno g. 2–4, 20130, Ukmergė
Mob. +370 616 78 575, el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12.30 val.
  Šiokiadieniais (pagal susitarimą)
  Šeštadieniais (pagal susitarimą)
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias
 • Birželinės pamaldos prieš sekmadienio Mišias
 • Rožinio malda prieš skemadienio Mišias
 • Kryžiaus kelias gavėnios laiku prieš sekmadienio Mišias
Atlaidai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Marijos Magdalietės
Šv. arkangelo Mykolo

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 240.

Gyvenvietės ir kaimai: Lyduokiai, Bratnava, Butkiškiai, Griežionys, Inkilai, Janušiškė, Jogvilai, Juknonys, Juodausiai, Juodkiškiai, Juodžiūnai, Kartėnai, Kurėjai, Lentvorai, Liaušiai (šiaurinė dalis), Minikiai, Nuotekai, Paškonys, Pempiai, Ramoniškė, Rimeisiai, Skominėliai, Slabada, Slabadėlė, Šeimyniškiai, Vaizgėliškis, Virkščiai, Vyliaudžiai.

Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija ribojasi su Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Vidiškių, Žemaitkiemio ir Pašilės parapijomis bei Kaišiadorių vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Sumos choras

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapija
Adresas Lyduokiai, Ukmergės r.
Juridinio asmens kodas 191255232
Bankas LUMINOR
A. s. LT214010042900031314

Apie bažnyčią ir parapiją
Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia yra Ukmergės r., Lyduokių miestelyje, 12 km nuo Ukmergės. Pastatyta 1884 m., tinkuoto mūro, barokinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p.202 )

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Pirmąją bažnyčią 1623 m. Lyduokiuose pastatė dvarininkas Henrikas Padleckis. XIX amžiaus pabaigoje ji buvo perstatyta pagal kviestinio prancūzų kilmės architekto Leontijaus Benua projektą: pristatyti du bokštai, šoninės navos, dvi zakristijos. Taip pastatas įgijo istorizmo stilistikos, neorenesanso ir neobaroko bruožų. Rekonstruotą bažnyčią 1887 m. pašventino Žemaičių vyskupas J. L. Paliulionis. Nuo XVIII a. prie bažnyčios veikė parapinė mokykla, senelių prieglauda.

Bažnyčia stipriai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. Besitraukdami vokiečiai 1944 m. susprogdino bokštus su varpais, ji neteko trečdalio stogo ir bebokštė stovėjo iki 1955 m. 1957 m. klebonų kunigų J. Burneikos ir V. Grauslio pastangomis ir parapijiečių lėšomis buvo baigta bažnyčios rekonstrukcija, atstatyti bokštai, stogas, Šv. arkangelo Mykolo skulptūra, sutvarkytas fasadas.

1988 m. dekoruotas bažnyčios vidus.

2018–2023 m. vykdomas tvarkybos darbų projektas, bažnyčia aktyviai tvarkoma keliais etapais.

2023 m. liepos 23-iąją per Šv. Marijos Magdalietės atlaidus buvo švenčiamas bažnyčios 400 metų jubiliejus.