Alėjai  |  Ariogala  |  Betygala  |  Butkiškė  |  Girkalnis  |  Kalnujai  |  Lesčiai  |  Lyduvėnai  |  Milašaičiai  |  Paliepiai  |  Paupys  |  Raseiniai  |  Šiluva  |  Ugioniai  |  Viduklė  |  Vosiliškis  |  Žaiginys

Viduklės Šv. Kryžiaus parapija

 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
S. Stanevičiaus g. 2
Viduklė
60349 Raseinių r.

Dvasininkai

Klebonas – kun.  teol. lic. Vytautas PAUKŠTIS
1965 04 16 * 1996 12 01 * 2023 06 24
S. Stanevičiaus g. 1, Viduklė, 60349 Raseinių r.,
tel. (428) 55 202, mob. +370 688 40 426
El. p.

Rezidentas – kun. vieš. admin. mgr. Audrius GIEDRAITIS
1971 04 06 * 1995 06 02 * 2016 11 08
Mob. +370 687 18 757

Kviečiame į pamaldas
 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10, 11.30 val. (atlaidų metu – 12 val.)
  Pirmadieniais nėra
  Antradieniais ir trečiadieniais 18 val.
  Ketvirtadieniais ir penktadieniais 9 val.
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 11–11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėn. 18 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėn. 18 val.
 • Rožinio malda spalio mėn. 18 val.
Atlaidai

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Angelų Sargų – spalio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 3 d. dekretą Nr. 230.

Gyvenvietės ir kaimai: Viduklė, Alaviniškiai, Aleknai, Antapusinis, Antringis, Anžiliai, Apusinai, Ardiškiai, Aukštkeliai, Bagamolai, Blinstrubiškiai, Burgaičiai, Didvėjis, Galkaičiai, Gyliai, Griaužai, Ižiniškiai, Yliai (pietrytinė dalis), Jariškiai, Jūkainiai, Kampaičiai, Kanopėnai, Kempaliai, Kriaukšlė, Krupšė, Kutninkai, Lakštučiai, Latakai, Laugalys, Lauksminiškės, Liauriai, Lipkiškė, Molavėnai, Numgaliai, Paberžis, Paliepiai, Papelkiai, Pašešuvys, Pavailabys, Paviduklė, Plačiuva, Poteriškiai, Pryšmančai, Rimkiškiai, Smiltynė, Stunguriai, Sujainiai, Šeštokynė, Švendrai, Talkininkai, Teterviniškiai, Trakiškiai, Trepenėliai, Tukiai, Vailabai, Vanagiškiai, Vejukai, Viduklės g. st., Virgainiai, Žažačiai.

Viduklės Šv. Kryžiaus parapija ribojasi su Alėjų, Raseinių ir Paupio parapijomis bei Šiaulių ir Telšių vyskupijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Choras, adoruotojų ir patarnautojų grupelės,
 • Caritas.

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Viduklės Šv. Kryžiaus parapija
Adresas S. Stanevičiaus g. 1, Viduklė, Raseinių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191251892
Bankas Raseinių kredito unija
A. s. LT84 5013 9102 3090 0099

Apie bažnyčią ir parapiją
Bažnyčia yra Raseinių rajone, Viduklės miestelio centrinėje dalyje, pakilioje vietoje (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 174).

Bažnyčios vidaus panorama (~2015 m.)

Viduklės bažnyčia yra viena seniausių Žemaitijos šventovių. Pirmoji bažnyčia čia funduota dar 1413 m. LDK Didžiojo kunigaikščio Vytauto. Parapiją valdė jo skirti administratoriai ir vikarai. Plintant protestantizmui bažnyčia kurį laiką kunigo neturėjo.1587 m. Viduklė tapo vienu iš trijų Žemaičių vyskupijos dekanatų centru.

Dabartinė bažnyčia statyta 1801–1806 m., nors galutinai ji buvo įrengta ir pašventinta tik 1884 m. Iki 1850 m. iš prieš keletą metų uždarytos Raseinių pijorų vienuolyno bažnyčios į Viduklę atvežtas barokinis, drožiniais ir skulptūromis puoštas Sopulingosios Dievo Motinos didysis altorius. Altorių puošia 10 skulptūrų.

Nuo 1845 m. antrame tarpsnyje altoriuje buvo Šv. Kryžiaus atradimo paveikslas, 1898 m. jis pakeistas kitu to paties siužeto paveikslu. 1964–1965 m. renovacijos metu dailininkas Vladas Čižauskas jį pakeitė dabartiniu mediniu krucifiksu su savo išlieta Nukryžiuotojo skulptūra.

1911 m. pradžioje apsidės sienų languose įstatyti dailininko V. Pšybytniovskio sukurti spalvingi vitražai „Gerasis Ganytojas“ ir „Motina Sopulingoji“.

Apie 1912 m. bažnyčia įgavo istorizmo epochos atspindžių: priekyje ant stogo pastatytas neogotikinis bokštelis, šio stiliaus motyvais papuoštas frontonas. Tais metais bažnyčios vidų dekoravo dailininkas V. Čižauskas. 1954 m. ją naujai dekoravo dailininkas E. Žilys. 1964–1965 m. altorius tvarkė senasis meistras V. Čižauskas.

Bažnyčios šventoriuje esančioje varpinėje kabo 1644 m. garsaus Vilniaus varpų liejiko Jono Breutelto nulietas, apie 500 kg sveriantis, seniausias Raseinių rajono bažnyčių varpas. Šis meistras garsino Vilnių kaip Rytų Europos varpų liejybos centrą.
Šoninių navų galuose įrengti neobarokiniai Šv. Antano ir Angelų Sargų altoriai. Jie ir sakykla, vargonų prospektas bei krikštykla sudaro eklektinio pobūdžio, bet harmoningą neobaroko stiliaus įrenginių grupę. Chore 1883 m. pastatyti garsaus vargonų meistro I. Radavičiaus darbo vargonai, iš kurių išlikęs tik prospektas.

XX a. antrojoje pusėje Viduklės vardą išgarsino čia 1976–1983 m. dirbęs kovotojas už tikinčiųjų teises kunigas, vėliau monsinjoras Alfonsas Svarinskas.