Kurklių Šv. Jurgio parapija

 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
Kurkliai
29233 Anykščių r.
www.kavarskobaznycia.lt

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. dr. Nerijus VYŠNIAUSKAS (Kavarskas)

 

 

 

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais 12 val.
     
Atlaidai

Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 239.

Gyvenvietės ir kaimai: Kurkliai, Adomava, Antakalniai, Antanava, Antanuvka, Balninkėliai, Bimbai, Bliuvonys, Buteikiai, Desiukiškiai, Didžiakaimis, Dirvonai, Dūdos, Džiugai, Egliai, Gražumynas, Gudeliai, Gudonys, Janapolis, Janonys, Kalinuvka, Kališkos, Kirkiliškiai, Kolonija, Kryžokai, Kubiliškiai, Kukiškis, Kurkleliai, Kurkliai I, Kurkliai II, Liepinė, Lukošiškiai, Mackonys, Maigiai, Medžiočiai, Moliakalnis, Obelynė, Padvarninkai, Pagirė, Pakalniai, Papilėnai, Paulinava, Pavajai, Pavirinčiai, Pilviškiai, Plotai, Sargūnai, Starkiškis, Staškūniškis, Šiaudinė, Šilinė, Šližiai, Trakiniai, Užbliuvonys, Vaičiuliškiai, Vaiveriškiai, Vaja, Vildžiūnai, Vyliaudiškis, Zapolė.

Kurklių Šv. Jurgio parapija ribojasi su Užunvėžių, Balninkų, Žemaitkiemio ir Kavarsko parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kurklių Šv. Jurgio parapija
Adresas Kurklių I k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.
Juridinio asmens kodas 291255190
Bankas Šiaulių bankas
A. s. LT32 7182 1000 0170 0402

Apie bažnyčią ir parapiją
Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia yra Anykščių r., Kurklių miestelio centre. Medinė, pastatyta 1874 m. Turi liaudies architektūros ir neoklasicizmo bruožų.  (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 201)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

1622 m. Kurkliuose buvo reformatų bažnyčia. Katalikų bažnyčios nebuvo, tik koplyčia. XVII a. ją aptarnavo Kavarsko kunigai. 1700 m. grafas Zaviša pastatė medinę katalikų bažnyčią ir prie jos įkurdino atgailos kanauninkus. Jų čia buvo keletas, kurių vienas sakydavęs pamokslus lietuviškai. Vienuolių tarpe būta ir dailininkų, nes yra išlikusių jų pieštų paveikslų.

1744 m. Kurklių bažnyčia tebebuvo Anykščių bažnyčios filija. Po 1831 m. sukilimo rusų valdžia vienuolyną uždarė. 1849 m. parapija buvo priskirta Žemaičių vyskupijai.

Senoji 1700 metų medinė bažnyčia buvo perstatyta 1874 m. Fasadas klasicistinis, su keturių kolonų portiku ir trikampiu frontonu. Didysis altorius papuoštas Šventosios Šeimos ir kitais paveikslais. Languose sudėtos vitražinės šventųjų figūros. Priešais bažnyčią stovi didelė medinė varpinė. Statyta 1874 metais.

1938 m., minint Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, prie bažnyčios pastatytas gražiai ornamentuotas medinis lietuviškas kryžius.

Kurklių parapija priklauso Ukmergės dekanatui. 1940 m. ji turėjo apie 4000 parapijiečių. Patys Kurkliai buvo Ukmergės valsčiaus centras. 1923 m. miestelyje gyveno 755 gyventojai.

Sovietų okupacijos metu Kurklių miestelis buvo Anykščių rajono kolūkio ir apylinkės centras. 1959 m. miestelyje gyveno 599, 1976 m. 466 gyventojai.

Trakinių kaime, Kurklių parapijoje, 1873 gimė Juozapas Kukta, Kaišiadorių vyskupas (skelbiama sutrumpintai pagal parapijos informaciją. Plačiau istoriją žr. kavarskobaznycia/kurkliu-parapija.lt >>).