Lančiūnavos Šv. Kazimiero parapija

 Lančiūnavos Šv. Kazimiero bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Lančiūnavos Šv. Kazimiero bažnyčia
Lančiūnava, Vilainių sen.,
58443 Kėdainių r.

Paveldosaugos kodas 25736

Dvasininkai

Klebonas – kun. Robertas Gedvydas Skrinskas (Šėta)

 

 

 

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Lančiūnavos Šv. Kazimiero bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais 9.30 val. (prieš prieš šv. Mišias)
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias
 • Rožinio malda spalio mėn. pusę valandos prieš šv. Mišias
 • Švč. M. Marijos valandos giedamos advento metu sekmadieniais prieš šv. Mišias
 • Kryžiaus kelias ir graudūs verksmai gavėnios sekmadieniais prieš šv. Mišias
Atlaidai

Šv. Kazimiero – kovo 4 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Stanislovo – gegužės 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
vč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 1 d. dekretą Nr. 180.

Gyvenvietės ir kaimai: Lančiūnava, Alksnėnai, Būdai (pietinė dalis), Pliupai, Puplaukiai, Rudžiai, Skerdikai, Stasinė, Stebuliai, Stuobriai.

Lančiūnavos Šv. Kazimiero parapija ribojasi su Šėtos, Apytalaukio ir Kėdainių Šv. Jurgio parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • vaikų ir sužadėtinių katechezė
 • parapijos choras

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Lančiūnavos Šv. Kazimiero parapija
Adresas Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191247513
Bankas Swedbank
A. s. LT84 7300 0101 4683 8502

Apie bažnyčią ir parapiją
Šv. Kazimiero bažnyčia yra Kėdainių r. Lančiūnavos k., prie Kėdainių–Panevėžio kelio. Mūrinė. Pastatyta 1880 m., Turi klasicismo bružų, stačiakampio plano, sienos sumūrytos iš lauko akmenų. Bokštas plytinis, masyvus. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 151)

Bažnyčios vidaus panorama (~2016 m.)

Lančiūnavos dvaras žinomas nuo 1587 metų. Žinoma, kad dvarvietėje stovėjusi medinė bažnyčia. Lančiūnavos dvaro savininkas Zigmantas Kognovickis 1863 m. vietoj buvusios medinės bažnyčios pradėjo statyti klasicistinę stačiakampio plano bažnyčią. Išmūrijus bažnyčią iki langų, darbus sutrukdė prasidėjęs 1863 m. sukilimas. 1874 m. leista statyti mūrinę laidojimo koplyčią. Ji užbaigta 1880 m. ir pašventinta 1883 m. Bažnyčiai buvo suteiktas Šv. Kazimiero titulas. Tuo metu Lietuvoje, kai caro valdžia, numalšinusi 1863 m. sukilimą, uždraudė statyti katalikiškas šventoves, o buvusias vertė cerkvėmis, buvo labai paplitęs šv. Kazimiero kultas. Kauno gubernatorius neapsižiūrėjęs leido iš senosios bažnyčios perkelti liturginius reikmenis ir laikyti pamaldas. Netrukus leidimas atšauktas, bet gyventojai ir toliau meldėsi. 1885 m. uždrausta laikyti pamaldas. 1886 m. vidaus reikalų ministras leido pamaldas laikyti tik už mirusiuosius. 1887 m. Lančiūnavoje leistos dvejos šventės: kovo 4 d. ir gegužės 8 d.

Bažnyčia buvo uždaryta 1960 m., pastatas pritaikytas kino salei. 1991 m. bažnyčia vėl atidaryta. Bažnyčia turi klasicizmo bruožų, stačiakampio plano. Sienos sumūrytos iš lauko akmenų, bokštas plytinis. Jis masyvus, iškilęs virš stogo ir padalytas į du tarpsnius. Viršutinis tarpsnis yra netaisyklingas aštuoniasienis su įvairių dydžių apskritomis akimis. Bokšto stogas atrodo lyg būtų kadaise nudegęs ir pakeistas neproporcingai žema smaile. Arkiniai langai, portalas ir bokšto angos apjuostos baltais profiliuotais apvadais. Sudėtiniai lygių traukų karnizai ir trikampis frontonas baltai tinkuoti. Apie bažnyčią buvo šventoriaus tvora su puošniais vartais (nugriauta 1930 m.).

Didžiojo altoriaus sieną puošia freska (triptikas), vaizduojanti Kristaus nukryžiavimą ir Kryžiaus kelio stotis: Dangun Ėmimą, Nukryžiavimą, Dangun Žengimą (1991–1992 m., autorius dailininkas Bronius Rutkauskas).