Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

 Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
Ukmergės g. 28
Taujėnai
20348 Ukmergė

Klebonija
Užugirio g. 1A
Taujėnai
20348 Ukmergė
mob. 8 676 94 715
El.p. taujenai@kn.lcn.lt

Dvasininkai

Klebonas – kun. Laurynas GRIKIETIS (Vidiškiai)

Kviečiame į pamaldas
 Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais sutartu laiku
  Šeštadieniais 12 val.
 • Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias.
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio sekmadieniais prieš 10 val. šv. Mišias.
 • Gegužinės pamaldos 15 val.
 • Birželinės pamaldos 15 val.
 • Rožinio malda spalio mėnesį šv. Mišių metu.
Atlaidai

Šv. Kryžiaus Atradimo – gegužės 3 d. (keliama į pirmąjį gegužės sekmadienį)
Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 244.

Gyvenvietės ir kaimai: Taujėnai, Albickėliai, Čebatoriškiai, Gaiveniai, Garbėnai, Ilgatrakis, Kabošiai (maža dalis), Kaspariškiai, Kraupėnai, Mažeikiai, Milsonys, Namikiai, Naujasėdžiai, Neprausčiai, Paąžuoliai, Pagojė, Pamūšis, Puniai, Pūstagiris, Radeckai, Radžiūnai, Ringeliai, Ringė, Sukūsčiai, Šalnos, Širilai, Šiukštiškėliai, Šiukštiškiai, Šlaitai, Šveikautiškiai, Taujėnėliai, Tolušiai, Unguriai, Užupušiai, Vadai, Vagariai, Varnėnai, Vilpišiai, Žilvičiupis.

Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija ribojasi su Kavarsko, Vidiškių, Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Ukmergės Švč. Trejybės ir Siesikų parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
Adresas Užugirio g. 1A, Taujėnų mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav.
Juridinio asmens kodas 191255613
Bankas ...
A. s. ...

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Architektūros ir istorijos aprašas.