Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

 Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
Ukmergės g. 28
Taujėnai
20348 Ukmergė

Klebonija
Užugirio g. 1A
Taujėnai
20348 Ukmergė
mob. +370 676 94 715
El.p. taujenai@kn.lcn.lt

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Laurynas GRIKIETIS (Vidiškiai)

Kviečiame į pamaldas
 Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais sutartu laiku
  Šeštadieniais 10 val. (arba sutartu laiku)
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio penktadieniais prieš 15 val. šv. Mišias ir pirmaisiais mėnesių sekmadieniais prieš 12 val. šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos įprastu pamaldų metu
 • Birželinės pamaldos įprastu pamaldų metu
 • Rožinio malda spalio mėnesį prieš šv. Mišias.
Atlaidai

Šv. Kryžiaus Atradimo – gegužės 3 d. (keliama į pirmąjį gegužės sekmadienį)
Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 244.

Gyvenvietės ir kaimai: Taujėnai, Albickėliai, Čebatoriškiai, Gaiveniai, Garbėnai, Ilgatrakis, Kabošiai (maža dalis), Kaspariškiai, Kraupėnai, Mažeikiai, Milsonys, Namikiai, Naujasėdžiai, Neprausčiai, Paąžuoliai, Pagojė, Pamūšis, Puniai, Pūstagiris, Radeckai, Radžiūnai, Ringeliai, Ringė, Sukūsčiai, Šalnos, Širilai, Šiukštiškėliai, Šiukštiškiai, Šlaitai, Šveikautiškiai, Taujėnėliai, Tolušiai, Unguriai, Užupušiai, Vadai, Vagariai, Varnėnai, Vilpišiai, Žilvičiupis.

Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija ribojasi su Kavarsko, Vidiškių, Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Ukmergės Švč. Trejybės ir Siesikų parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
Adresas Užugirio g. 1A, Taujėnų mstl., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav.
Juridinio asmens kodas 191255613
Bankas ...
A. s. ...

Apie bažnyčią ir parapiją
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia yra Ukmergės r., Taujėnų miestelyje, prie Ukmergės–Panevėžio kelio, Mūšios (Šventosios intako) dešiniajame krante. Pastatyta 1858 m. Tinkuoto mūro, klasicistinė.  (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 204)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Taujėnų bažnyčia minima XVI a. kaip Ukmergės bažnyčios altarija. Vėlesnė bažnyčia pastatyta 1785 m. (arba 1771). Tačiau medinė bažnyčia 1790 m. sudegė.

1808–1810 m. Taujėnų dvaro savininkas pastatė naują medinę bažnyčią. Ji gavo Šv. Kryžiaus Išaukštinimo titulą ir tapo Ukmergės bažnyčios filija. 1820 m. šalia medinės bažnyčios pradėta statyti mūrinė klasicistinė bažnyčia pagal architekto Šurino projektą. Darbai strigo dėl fundatorių mirties. 1858 metais statyba buvo baigta, vidus dar įrenginėjamas. Buvo pastatyta varpinė. 1893 m. įrengti platūs vartai. Varšuvos dirbtuvėse sukurtas vitražas Kryžiaus Atradimas. 1900 m. įrengtas didysis altorius (iš balto marmuro), Šv. Kazimiero bei Šv. Stanislovo skulptūros. Vargonus įrengė meistras J. Radvilavičius. Bažnyčia tapo parapinė.

Bažnyčia klasicistinė, stačiakampio plano, bebokštė, vienanavė, su trimis altoriais. Šventoriaus tvora metalinė. Bažnyčios frontoną puošia skulptūros. Pagamintosios V. Čižausko dirbtuvėse ir pastatytos 1927–1929 m. pražuvo per Antrąjį pasaulinį karą, naujas padirbo skulptorius B. Jakševičius.

35 metus Taujėnų bažnyčioje vaisingai tarnavo klebonas kunigas Jonas Voveris.