Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija

 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Nevėžio g. 4A
Babtai
54331 Kauno r.
tel. (37) 55 52 45

Aptarnaujama Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
Zaleckienės g. 1, Muniškių k.
54337 Kauno r.

www.facebook.com
www.babtuparapija.lt

 

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Žilvinas ZINKEVIČIUS
1984 08 04 * 2012 01 08 * 2018 01 08
Nevėžio g. 25, 54331, Babtai, Kauno r.,
tel. (37) 55 52 45, mob. +370 674 31 487,
El. p.

Kviečiame į pamaldas
 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • Šv. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10 val.
  Pirmadieniais nėra
  Antradieniais–penktadieniais 18 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Šv. MIŠIOS Muniškių koplyčioje
  Sekmadieniais 8.30 val.

 

Atlaidai

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalų Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 203.

Gyvenvietės ir kaimai: Babtai, Antagynės, Babtai (Babtų miške), Eglynai, Gailiušiai, Janušoniai, Jugintai, Juodoniai, Muniškiai, Naujatriobiai, Pagynė, Paparčiai, Pavejuonis, Piepaliai, Sausinė, Sitkūnai, Stabaunyčius, Šašiai, Urnėžiai, Vareikoniai, Vilkėnai, Vosiškiai, Žemaitkiemis.

Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios koplyčia (aptarnaujama). 

Babtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija ribojasi su Raudondvario, Vilkijos, Panevėžiuko, Labūnavos, Vandžiogalos ir Domeikavos parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Parapijos choras
 • Caritas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Babtų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
Adresas Babtų k., Babtų sen., Kauno r. sav.
Juridinio asmens kodas 191245124
Bankas SWEDBANK
A. s. LT427300010154294581

Apie bažnyčią ir parapiją
Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Babtų miestelyje, Nevėžio kairiajame krante, 1 km į vakarus nuo Kauno - Ariogalos kelio. Medinė, pastatyta 1853 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 148)

Babtų bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)

Muniškių bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)

Pirmąją medinę bažnyčią Babtuose 1672 m. pastatė dvarininkas, Žemaičių ir Babtų seniūnas Viktoras Konstantinas Mlečka. Bažnyčia 1715 m. perstatyta nuo pamatų. Iš pradžių buvo Vandžiogalos filija. 1744 m. įsteigta parapija. 1777 m. ir vėliau veikė parapinė mokykla. 1782 m. turėjo atskirą pastatą. Ši bažnyčia sudegė per miestelio gaisrą 1830 m.

1845 m. patvirtintas medinės bažnyčios projektas (inžinierius Maleševskis). Parapijiečių lėšomis ir klebono Mykolo Petroševičiaus rūpesčiu 1853 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1860 m. pašventinta. Pamaldos bažnyčioje vyko lietuvių ir lenkų kalbomis. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Spaudos draudimo metais bažnyčioje būvo slepiamos lietuviškos knygos. Kunigas Mykolas Gobis (1905–1982) pastatė kleboniją.

Ši bažnyčia stovi ir dabar. Bažnyčia stačiakampio plano, su dvišlaičiu stogu, nedidelis bokštelis ant kraigo priekio. Šventorius apjuostas metaline tvora su mūriniais vartų stulpais. Šventoriuje stovi varpinė. 1994 m. pastatytas tautodailininko A. Sakalausko koplytstulpis „Laiminantis Kristus“, skirtas Babtų parapijos 250 m. jubiliejui.

Bažnyčioje yra XVII a. šv. arkangelo Mykolo, šv. Florijono medinės skulptūros, XIX a. paveikslai „Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu“. „Trijų Karalių pagarbinimas“ ir XIX a. vargonai, įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Didžiajame altoriuje Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdas. Vinco Svirskio kryžių ir XVIII a. angelų skulptūras bažnyčiai parūpino čia klebonavęs kun. Ričardas Mikutavičius.

2023 m.  liepos 2 d. Babtų bažnyčioje vykę Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai buvo ypatingi: per juos iškilmingai paminėta  bažnyčios 170 metų sukaktis. Parapiją šia proga aplankė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir vicekancleris kunigas Vincentas Lizdenis. 

2024 m. birželio 30 d., švenčiant titulinius atlaidus, Babtų bažnyčioje paminėtas ir parapijos įsteigimo 280 metų jubiliejus.