Karmėlavos Šv. Onos parapija

 Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Karmėlavos Šv. Onos viešoji koplyčia
Piliakalnio g. 17
Karmėlava
54447 Kauno r.
El. p.
www.karmelavosparapija.lt

Aptarnaujama
Užusalių Šv. Antano Paduviečio koplyčia

Saulės g. 1
Užusaliai
55334 Jonavos r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. ir bažn. t. lic. Virginijus VEPRAUSKAS
1961 10 01 * 1988 05 29 * 2009 04 25
Piliakalnio g. 17, Karmėlava, 54447 Kauno r., tel. (37) 54 17 28, mob. +370 686 80 495

Rezidentas – kun. Kęstutis VILUTIS
1958 09 20 * 1982 06 06 * 2019 04 19

Kviečiame į pamaldas
 Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS viešojoje Šv. Onos koplyčioje
  Sekmadieniais 10 val. (Votyva) ir 12 val. (Suma)
  Šiokiadieniais 9 val.
  Šeštadieniais 10 val.
 • ŠV. MIŠIOS Užusalių koplyčioje
  Šeštadieniais 16 val. (žiemos laiku), 18 val. (vasaros laiku)
 • Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje.
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po Votyvos iki Sumos
 • Gegužinės pamaldos šiokiadieniais – prieš rytines pamaldas, sekmadieniais – prieš Sumą
 • Birželinės pamaldos šiokiadieniais – prieš rytines pamaldas, sekmadieniais – prieš Votyvą
 • Rožinio malda kiekvieną sekmadienį prieš Votyvą, spalio mėn. prieš rytines šv. Mišias
 • Švč. Jėzaus Širdies litanija pirmaisiais mėnesio penktadieniais prieš rytines šv. Mišias
 • Švč. Mergelės Marijos litanija pirmaisiais mėnesio šeštadieniais prieš rytines šv. Mišias
Atlaidai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalo evangelisto Mato – rugsėjo 21 d.*(keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 2 d. dekretą Nr. 206.

Gyvenvietės ir kaimai: Karmėlava, Bagdonava, Biruliai, Būdos I, Būdos II, Būdos III, Būdos IV, Būdos V, Daukliūnai, Didysis Raistas, Drąseikiai, Gireliai, Girininkija I, Girininkija II, Guldynai, Išorai, Kalnėnai, Kaukazas, Krėslynai, Kungušilai, Margava, Mikainiai, Mikoliškiai, Narėpai, Paskutiškiai, Pašiliai, Peleniai, Ramučiai, Rykštynė, Rudmena, Salupiai, Sergeičikai I, Sergeičikai II, Sunkiniai, Svilonėliai, Sviloniai, Šafarka, Šešuva, Šileikos, Turžėnai, Užusaliai, Vaistariškiai, Veseluvka.

Karmėlavos Šv. Onos parapija ribojasi su Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo (Arkikatedros bazilikos), Domeikavos, Lapių, Kulvos, Jonavos, Rumšiškių, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono), Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) ir Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijomis bei Kaišiadorių vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Suaugusiųjų ir jaunimo chorai
 • Vaikų ir jaunuolių rengimas sakramentams, sužadėtinių – Santuokai
 • Caritas
 • Šeimų grupė
 • Gyvojo Rožinio maldos grupės

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Karmėlavos Šv. Onos parapija
Adresas Piliakalnio g. 17, Karmėlava, Kauno r.
Juridinio asmens kodas 291245310
Bankas KB ARKU kredito unija
A. s. LT98 5010 8000 1400 0582
SWIFT (BIC) - LCKULT22XXX

Apie bažnyčią ir parapiją
 Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Šv. Onos bažnyčia yra Kauno rajone, Karmėlavos miestelyje, prie Kauno–Ukmergės kelio. Medinė. Pastatyta 1945 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 141)

Pirmoji bažnyčia įkurta apie 1521 m. 1663 m. minima parapinė mokykla (atkurta 1777 m., veikė ir 1804 m.) XVII a. vid. Rusijos kariuomenė, žygiavusi į Kauną, pakeliui degino medines bažnyčias. 1655 m. sunaikino ir Karmėlavos bažnyčią. Buvo įrengta laikina bažnyčia. 1674 m. ji dar nebuvo atstatyta; vėlesnė pastatyta 1768 m.

Bažnyčioje XVIII amžiuje pamokslai sakyti lenkų ir lietuvių kalbomis. XIX a. antrojoje pusėje lietuviškų pamaldų nebuvo. XX a. pr. trečdalis parapijiečių laikė save lietuviais. Kas ketvirtą šventadienį bažnyčioje pamaldos laikytos lietuvių kalba. 1915 m. gaisras sunaikino bažnyčią ir jos varpinę. Sudegusios vietoje 1919–1921 m. pastatyta nauja bažnyčia (pagal Vladimiro Dubeneckio projektą). 1937–1939 m. gerokai remontuota, ištiesintas pasviręs bokštas.

Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m. bažnyčia sudegė. Maldos namai buvo įkurti buvusiame klebonijos ūkio pastate. Nuo 1945 metų ji čia veikia iki šiandienos. Bažnyčia įsikūrusi šalia senojo buvusios bažnyčios šventoriaus, savo forma primena gyvenamąjį namą. Išlikę barokiniai šventoriaus vartai yra architektūros paminklas.

2020 m. birželio 20 d. Karmėlavos Šv. Onos parapijos viešojoje koplyčioje, minint šioje parapijoje gimusio tėvo jėzuito Gulago kankinio Aleksandro Markevičiaus (Markaičio) SJ (1916–1943–1990) 30-ąsias mirties metines, pašventinta atminimo lenta. 

2021 m. liepos 25 d. per titulinius atlaidus Karmėlavos parapija šventė 500 metų įsteigimo jubiliejų.