Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapija

 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia. ... fotografija
Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) bažnyčia
R. Kalantos g. 38
52492 Kaunas

petrasiunuparapija.lt
www.facebook.com/

Raštinė (Kapucinų vienuolyne, įėjimas iš šventoriaus)
R. Kalantos g. 38
52492 Kaunas
Tel. (37) 45 30 28
El. p.
Interesantus priima darbo dienomis 10–15 val.
(kitu metu, esant reikalui, kreiptis į brolius kapucinus)

„Gailestingumo namai“
R. Kalantos g. 38
52492 Kaunas
Dalijamas maistas vargstantiesiems darbo dienomis 11–12 val. (prie bažnyčios)


Aptarnaujama koplyčia
Petrašiūnų slaugos ligoninėje antradieniais 10.30 val. 

Dvasininkai

Klebonas – kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap.
1973 05 09 * 2000 05 20 * 2015 07 01
Tel. +370 616 57 706, el. p. 

Vikaras – kun. Piotr Komorniczak OFM Cap.
1968 04 29 * 1994 04 28 * 2017 11 09
Tel. +370 619 44 911, el. p.

Vikaras – kun. Andrzej BINIEK OFM Cap.
1975 07 03* 2010 05 15* 2021 03 28
Tel. +370 675 26 718, el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia. ... fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val.
  Šiokiadieniais 8 ir 18 val.
  Šeštadieniais 10 ir 18 val.
 • Švč. Sakramento adoracija kasdien 17–18 val. 
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį šiokiadieniais 18.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį šiokiadieniais 18.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
 • Rožinio malda kasdien 17.15 val.
 • Šlovinimo malda kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 19 val.
Atlaidai

Šv. Pranciškaus Asyžiečio – rugsėjo 27 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Vincento Pauliečio – spalio 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 266.

Rytinė–pietinė–pietvakarinė riba: Biruliškių g., Ateities pl., Palemono g., kertamas geležinkelis, iki upelio, upeliu iki Kauno marių. Kauno mariomis per HE, Nemuno upe žemyn iki pėsčiųjų tilto per Nemuną.

Vakarinė riba: Pėsčiųjų tiltas, A. ir E. Gravrogkų g., Baršausko g., Kovo 11-osios g.

Šiaurinė riba: Draugystės g., Pramonės pr., Elektrėnų g.

Miesto gatvės: Abrikosų t., Agurklių t., Aktinidijų t., Apuokų t., Armatūrininkų g., Aronijų t., Ateities pl. (nr.1–23 ir 2–28), Baršausko g.(nr. 68–92), Betonuotojų g., Biruliškių g.(neporiniai nr.), Biržiškų g.(nr. 1–11), Bituko g., Bruknių t., Buriuotojų g., Chemijos pr., Čiobrelių t., Dagių t., Debesylų t., Draugystės g.(nuo nr.2 iki pab. ir nuo nr.11 iki pab.), Eglutės t., Elektrėnų g.(poriniai nr.), Elniaragių t., Ekskavatorininkų g., Energetikų g., Gelsvių t., Gelteklių t., M.Gimbutienės g., Giraitės g., A. ir J.Gravrogkų g. (neporiniai nr.), Guobų t., Intako g., Jerubių t., Jėgainės g., Jonažolių t., Jonvabalių t., Juodrūdžių t., R.Kalantos g., Kalendrų t., Kardažolių t., Kedrų t., Kėnių skg., Kikilių t., Kmynų t., Kombinato g., Kovo 11 -osios g. (nr. 2–60), Krienų t., Kryžiasnapių t., Kukmedžių skg., Laimos g., Lanksvų t., Levandų t., Mairūnų t., T.Masiulio g., Medelyno g., Medšarkių t., Meletų t., Melisų g., Meškeriotojų g., Motiejukų t., Naglio g., Naktigonės g., Nemajūnų g., Nykštukų t., Ožiažolių t., Palemono g., (tik vakarinės dalies vakarinė pusė, nr.2 - 2a), Pastarnokų t., Pelėdų t., Persikų t., Petražolių t., Pipirinių t., Plukių t., Porų g., Pramonės pr. (nr.1–27 ir 2–18), Raugerškių skg., M.Riomerio g., Salierų t., Saulainių g., Sausmedžių skg., Sidabražolių t., Skruzdėlių t., Snapučių t., Svarainių skg., Svirplių t., Šalpusnių t., Šalavijų t., Šaltalankių skg., Šilagėlių t., Šilokų t., Šventagaršvių t., Technikos g., Tilvikų t., Trešnių t., Ugniakuro g. Ūkio g., Vaivos g., Varnalėšų t., Vėdrynų g., Vikių t., Vinkšnų t.,Viksvuolių g., Viržių g., Vilkdalgių t., Vynvyčių skg., Žalvarnių t., Žiežirbų g., Žilakrūmių skg., Žiogų g., Žiomenių t., Žvaginių t.

Šv. Vincento Pauliečio parapijoje yra Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčia Rektorato teisėmis.

Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapija ribojasi su Švč. Jėzaus Širdies (Šančių), Šv. Antano Paduviečio (Naujamiesčio), Gerojo Ganytojo (Dainavos) ir Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas. Jūsų laukia (išsamiau parapijos www):
 • Pasirengimo Pirmajai šv. Komunijai užsiėmimai, jaunimo užsiėmimai rengiantis Sutvirtinimui, katechetiniai užsiėmimai tėvams ir Krikšto tėvams, Jaunavedžių ruošimas Santuokos sakramentui
 • Asociacija Gailestingumo namai, Caritas
 • Neokatechumenato kelias
 • Šv. Pranciškaus bendruomenė
 • Parapijos šeimos, jaunimas, adoruotojos ir ministrantai, Gvadalupės Marijos maldos grupė, Marijos legiono grupė, Marijos vaikai

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapija
Adresas R. Kalantos g. 38, Kaunas
Juridinio asmens kodas 191214940
Bankas SWEDBANK
A. s. LT217300010099648166

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia yra Petrašiūnuose. Pastatyta 1936 m. Mūrinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 138)

Bažnyčia pastatyta pagal inžinieriaus N. A. Mačiulskio projektą. Joje įžvelgiamos romaninio ir gotikinio stilių reminiscencijos. 1932 m. padėti pamatai, o 1933 m. Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Pranciškus pašventino kertinį akmenį. 1934 m. iškilo sienos, 1935 m. uždengtas stogas. Tais pačiais metais br. Rokas Macelis OFM Cap atliko vidaus apdailą.

1936 m. gruodžio 13 d. bažnyčią pašventino apaštalinis nuncijus vysk. A. Arata, o homiliją pasakė vyskupas Teofilius Matulionis.

Nuo Petrašiūnų bažnyčios pašventinimo 1936 m. iki kanoniško parapijos įsteigimo 1948 m. buvo Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos filija, todėl broliai kapucinai būdavo skiriami Karmelitų parapijos vikarais.

Po karo, naikinant vienuolijas, 1948 m. buvo uždaryti Pertašiūnų kapucinų vienuolynas ir filija. Tais pačiais metais vyskupo dekretu įsteigta Petrašiūnų parapija, kad ji nebūtų sovietinės valdžios panaikinta.

Šioje parapijoje dirbo klebonais kunigai: J. Kuzmieris, A. Matulionis, J. Godliauskas, P. Petryla, P. Šniukšta, J. Jančiauskas, Br. Gimžauskas, R. Liukas, A. Graužinis, K. Juknevičius SDB, J. Kaknevičius, K. Grabauskas, J. Bujokas, J. Šumskis OFM Cap, V. Tamošauskas OFM Cap.

Petrašiūnų parapijoje vikaravo kunigai: A. Žalkauskas, J. Vosylius, I. Plioraitis, P. Biskis, J. Račaitis, E. Bartulis, A. Bulota, K. Petraitis, K. Vilutis, J. Fabijanskas, A. Biskončius, R. Birbilas, A. Diškevičius, P. V. Vaitkus OFM Cap, V. Tamošauskas OFM Cap, R. Popovskis OFM Cap, V. Michalovskis OFM Cap.

1995 m. birželio 15 d.. kardinolas V. Sladkevičius parapiją grąžino broliams kapucinams.

2006 m. spalio mėn. parapija šventė bažnyčios pašventinimo 70-metį.

2007 m. sutvarkytas ir renovuotas bažnyčios šventorius.