į pirmą puslapį

Kauno I dekanatas

Dekanato raštinė
Kaunas

Dekanas – mons. teol. lic. Vytautas GRIGARAVIČIUS (Kristaus Prisikėlimo parapija)

Vicedekanas – kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS (Kauno arkikatedra)

Kauno bažnyčios

Kauno miesto parapijos

Kauno m. rektoratai

Vienuolynų bažnyčios Kaune

Dekanato ir Kauno miesto katechetikos metodiniai centrai
Dekanato šeimos centras
Dekanato jaunimo centras
Dekanato „Caritas“

Žemaičių g. 31, 44147 Kaunas, tel. (37) 20 90 11, mob. 8 698 87 743; vadovė – Ona VIRBAŠIŪTĖ