Kauno Švč. Sakramento (studentų) rektoratas

 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Kauno Švč. Sakramento (studentų) rektoratas
Vilniaus g. 31
44286 Kaunas

El. p.
www.svc-sakramento-rektoratas.lt

Dvasininkai

Rektorius – kun. teol. lic. Jonas STANKEVIČIUS
1954 11 05 * 1980 06 01 * 2016 02 01

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais ir šeštadieniais nėra
    Pirmadieniais – penktadieniais 12 val.
  • Nuolatinė nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija visą parą
    Koordinatorė – ses. Aloyza MALINAUSKAITĖ SJE,
    tel. (37) 20 48 18, mob. 8 617 719 57
Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Švč. Sakramento (studentų) koplyčia yra 1990 metais atgautoje Švč. Sakramento bažnyčioje, kurią sovietų valdžia buvo nusavinusi ir uždariusi 1949 metais, vėliau sunaikinant visą vidaus interjerą.

Barokinio stiliaus bažnyčia buvo pastatyta dominikonų ordinui. Statybos ir įrengimas baigti 1690 metais. 1700 m. pašventintai bažnyčiai buvo suteiktas Dievo Kūno titulas. XVIII a. antrojoje pusėje pradėtas statyti vienuolynas. Pirmąkart ją labai nusiaubė čia laikinai įsikūrusi 1812 m. prancūzų žygio į Maskvą kariuomenės įgula. Vėliau bažnyčia buvo atstatyta. 1845 m. bažnyčia ir vienuolynas carinės valdžios buvo uždaryti. Vienuolyne įkurtas kalėjimas ir gimnazija. 1865 m. bažnyčia paversta cerkve, nugriauti bokštai, pastatytas stačiatikių cerkvės kupolas.

1919 m. šventovė sugrąžinta katalikams. Tada buvo nugriautas stačiatikiškas medinis kupolas, tačiau barokiniai bokštai neatstatyti. Bažnyčia atšventinta suteikiant jai Švč. Sakramento titulą. Iš pradžių laikinai buvo Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia, paskui naudota VDU bendruomenės – studentų ir dėstytojų religinėms reikmėms.

Sovietų valdžia 1949 metais bažnyčią uždarė. Joje iš pradžių buvo knygų sandėlis, nuo 1963 metų ji buvo paversta „Santakos“ kino sale, o visas vidaus interjeras sunaikintas. Fasade išlikusi 1933 metais sukurta akmeninė Jėzaus Kristaus mozaika (aut. Juozas Mikėnas ir Boleslovas Adomas Motūza).

Atkūrus Nepriklausomybę, bažnyčia atiteko arkivyskupijos kurijai. Laikinai čia buvo Caritas sandėliai, vėliau jėzuitai buvusio kino teatro kavinės patalpoje įsteigė koplyčią akademiniam jaunimui.

Šiuo metu Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje nuo 2005 m. lapkričio 3 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu vyksta nuolatinė (visą parą trunkanti) Švč. Sakramento adoracija. Dabartinio Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo 2016 m. vasario 1 d. dekretu įsteigtas rektoratas, pradėti bažnyčios atkūrimo projektai.

2016 m. lapkričio 25 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pašventino Švč. Sakramento bažnyčios patalpose klebono kun. Jono Stankevičiaus rūpesčiu naujai įrengtą nuolatinės adoracijos koplyčią. Išsami bažnyčios istorija >>.