Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija

 Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia. ... fotografija
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia
Marių g. 24
52247 Kaunas
www.palemonoparapija.lt
www.facebook.com/

Klebonija
Marių g. 20A
LT-52247 Kaunas
Tel. (37) 37 36 02
Mob. 8 614 05600

Raštinė (klebonijoje) interesantus priima:
Darbo dienomis 16–17.45 val.
Šeštadieniais 17–18 val.
Sekmadieniais laiku tarp šv. Mišių
Tel. (37) 37 36 02
El. p.

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Renaldas ŠUMBRAUSKIS
1975 11 14 * 1999 12 19 * 2017 07 10
Marių g. 20A, LT-52247, Kaunas, mob. +370 614 05 600
Kauno „Vyturio“ gimnazijos kapelionas

Vikaras – kun. teol. lic. Vidmantas BALČAITIS
1970 05 18 * 1999 03 20 * 2015 10 04
Marių g. 20A, LT-52247, Kaunas, mob. +370 620 32 432

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia. ... fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8.30, 10, 12 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
  Šeštadieniais 10 ir 18 val.
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių iki 12 val., ketvirtadieniais 17–18 val. Pirmą mėnesio penktadienį ir šeštadienį 17–18 val.
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Rožinio malda sekmadieniais 8 val., kitomis dienomis 17 val. Spalio mėn. – 17.30 val. kasdien, sekamdieniais 9.30 val. 
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį šiokiadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais – po votyvos
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį šiokiadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais – po votyvos
Atlaidai

Šv. Jono Bosko – sausio 31 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos – gegužės 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Rožinio Švč. Mergelės Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 265.

Rytinė riba: Iš Didžiojo Raisto miško Krunos upeliu žemyn iki Kauno marių.

Pietinė riba: Kauno mariomis iki upelio ties geležinkelio atšaka link Kauno HE.

Vakarinė riba: Upeliu aukštyn palei geležinkelį. Geležinkelis kertamas ties Palemono gatvės posūkiu. Palemono g. (link Ateities pl), Ateities pl., kertamas greitkelis Kaunas - Vilnius.

Šiaurinė riba: Nuo greitkelio keliu link Ramučių, vandens kanalu, Zversos upeliu, apimant Martinavos kaimą ir paliekant Sergeičikų I ir II kaimus, apimant Pabiržio kaimą ir Neveronių gyvenvietę bei geležinkelio st., per Karmėlavos mišką iki Krunos upelio Didžiojo Raisto miške.

Kauno miesto gatvės, gyvenvietės ir kaimai:
Palemonas: Apaščios g., Apnarų g., Ateities pl. (nr. 30–46), Aušrinės g., Diemedžio Dobilų g., Gastilonių g., Gryžuvos g., Jazminų g., Kalnelio g., Kopų g., Karjerų g., Keramzito g., Krašto g., Kražantės g., Laivelių g., Marių g., Miško g., Nemunėlio g., S. Neries g., Neveronių g., Palemono g. (išskyrus nr. 2–2a), Pamario g., Parko g., Pašto g., Pyvesos g., Pravienos g., Purienų g., Raistų g., Rugiagėlių g., Skirvytės g., Slėnio g., Smilgų g., Stoties g., Šilėnų g., Šilojų g., Šlamučių g., V. Taujenio g., Tvenkinio g., Upytės g., Užupio g., Verknės g., Veiviržo g., Žydrynės g.
Neveronys: Akacijų g., Alytaus g., Bijūnų g., Čerpių g., Daržų g., Davalgonių g., Daugėlių g., Jakštonių g., Karmėlavos g., Keramikų g., Kertupio g., Krunos g., Kunigiškių g., Pabiržės g., Plytų g., Ramučių g., Šiltnamių g., Vyturio g.
Martinavos kaimas, Pabiržio kaimas.

Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija ribojasi su Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų), Gerojo Ganytojo (Dainavos), Karmėlavos ir Rumšiškių parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia (išsamiau parapijos www):
 • parapijos choras ir jaunimo ir vaikų choras
 • Pasirengimo Pirmajai Šv. Komunijai užsiėmimai, jaunimo užsiėmimai rengiantis Sutvirtinimui, katechetiniai užsiėmimai tėvams ir Krikšto tėvams
 • Palemono vaikų dienos centras

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Parapijai:
Pavadinimas Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
Adresas Marių g. 24, Kaunas
Juridinio asmens kodas 192056226
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT417044060007881677
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

Palemono vaikų dienos centrui:
Pavadinimas Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas
Adresas Marių g. 20A, Kaunas
Juridinio asmens kodas 192053454
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT857044060006069701

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia pradėta statyti 1991 m. (architektas Dalius Šarakauskas).

1991 m. spalio mėn. buvo pašventintas bažnyčios kertinis akmuo. Bažnyčios statyba ir parapijos kūrimu rūpinosi klebonas salezietis kun. Krizantas Juknevičius SDB, 1993 metais tai buvo pavesta Šv. Jono Bosko saleziečių draugijai. Tais pačiais metais šv. Mišios jau buvo aukojamos statomos bažnyčios rūsyje. Šventoriaus teritorijoje sykiu buvo pradėti statyti ilgus metus Palemone tarnavusių brolių saleziečių bendruomenės namai (saleziečiai išvyko iš Palemono 2014 metais ) bei ir šiandien parapijos bendruomenei tebetarnaujančių Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų (seserų saleziečių) namas.

Bažnyčios statybos darbai užbaigti 1996 m. pavasarį. Tų pačių metų rugpjūčio 15 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pašventino bažnyčią, jai suteiktas Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės titulas.

Bažnyčios vidų puošia tautodailininko Henriko Ratauto medžio darbai. Joje sumontuoti 1939 m. (Anglija) gamybos vargonai. 2001 m. į bažnyčios varpinę buvo įkelti Lenkijoje nulieti varpai.

2020 m. rudenį po kapitalinio remonto vėl pasklido bažnyčios vargonų garsai. Kapitalinius vargonų remonto darbus atliko vargonų meistras Aloyzas Lizdenis.

2020 m. lapkritį Ateities plente Kaune atsirado nauji informaciniai ženklai, nurodantys kryptį į Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčią. 2021 metų kovą  informacinis kelio ženklas įrengtas Neveronių gatvėje Kaune.