Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija

 Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčia
Basanavičiaus g. 8
Krakės
58248 Kėdainių r.

Raštinė ir klebonija
Sodų g. 2
Krakės
58250 Kėdainių r.
Tel. (347) 38 161

Krakių Švč. Mergelės Marijos senelių globos namai
Smilgos g. 6
58248 Kėdainių r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. Emilis JOTKUS
1977 01 28 * 2001 07 15 * 2010 06 11
Sodų g. 2, Krakės, 58250 Kėdainių r., mob. 8 610 29 040
El. p.

Kviečiame į pamaldas
 Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais 17 val. (lapkritį–kovą), 18 val. (gegužį, birželį ir spalį)
  Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 18 val. (balandį, liepą–rugsėjį)
  Antradieniais ir ketvirtadieniais 9 val. (balandį, liepą–rugsėjį)
  Šeštadieniais 10 val.
 • Gegužinės pamaldos šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
 • Birželinės pamaldos šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
Atlaidai

Šv. apaštalų Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalo evangelisto Mato – rugsėjo 21 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 1 d. dekretą Nr. 178.

Gyvenvietės ir kaimai: Krakės, Antežeriai, Aukštuoliukai, Ažytėnai, Ąžuolytė, Bakšiai, Barkūniškis, Čystapolis, Daržbalys, Digraičiai, Dovydiškiai, Gaideliai, Gersonė, Girynė, Girlaukis, Gudaičiai, Jankūnai, Jaugiliai, Jaugilka, Keturkiemiai, Kukoriškiai, Lenčiai, Medininkai, Meironiškėliai, Meironiškiai, Milvydai, Mumaičiai, Norkūnai, Pakarkliai, Palainiškiai, Pališkiai, Paskerdūmiukas, Paskerdūmys, Patranys, Peštiniukai, Plaukiai, Plinkaigalis, Rėguliai, Rukai, Simoniškiai, Skirgailinė, Slabada, Šilainiai, Špitolpievis, Šulaičiai, Vailainiai, Ventainiai, Vytautinė, Začišiai, Zembiškis, Žitaičiai.

Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija ribojasi su Pajieslio, Josvainių, Kėdainių Šv. Juozapo, Dotnuvos, Gudžiūnų, Vosiliškio ir Paliepių parapijomis bei Šiaulių vyskupija.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • vaikų ir sužadėtinių katechezė
 • Caritas
 • jaunimo grupė, ateitininkai
 • angelaičiai, Gyvojo rožančiaus vaikų grupė
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapija
Adresas Basanavičiaus g. 8, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191247328
Bankas AB DnB NORD bankas
A. s. LT434010041900039003

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Architektūros ir istorijos aprašas.