Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija

 Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Kauno g. 45
Žeimiai
55066 Jonavos r.
Mob. 8 616 70456
El. p.

Aptarnaujama koplyčia Juciūnų kaime
Juciūnų k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. vadyb. mgr. Rytis GURKŠNYS SJ
1970 04 13 * 2003 06 28 * 2019 11 05
Kauno g. 5, Kulva, 55350 Jonavos r.
El. p. , mob. 8 616 70456

www.facebook.com/Žeimių Parapija

Kviečiame į pamaldas

Sekmadienio pamokslas >> 

------

 Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 10.30 val.
  Šeštadieniais 10.30 val.
  Kitomis savaitės dienomis pamaldų nėra.
 • Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias.
 • Rožinio malda pusę valandos prieš šv. Mišias.
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais pusę valandos prieš šv. Mišias.
 • Švč. Jėzaus Širdies pamaldos pirmaisiais mėnesio penktadienaiis po šv. Mišių.
 • Kryžiaus kelio apmąstymas Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. ir Gavėnios penktadieniais 17.30 val.
 •  

 • Juciūnų koplyčioje šv. Mišios Tėvo dieną, Motinos dieną, Šv. Onos atlaidų dieną  ir Vėlinių dienos išvakarėse.
Atlaidai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2008 m. vasario 4 d. dekretą Nr. 43.

Gyvenvietės ir kaimai: Žeimiai, Akliai, Akmeniai, Baldinka, Barsukinė, Beinaičiai, Blauzdžiai, Dargužiai, Dukuvka, Gečiai, Jucūnai, Juljanava, Karaliūnai, Kuigaliai, Liepiai, Liutkūnai Mačioniai, Madlinava, Martyniškis, Miknaičiai, Mimaliai, Narauninkiškiai, Nartautai, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Rimuoliai, Širviai, Vaivadiškiai, Vanagiškiai, Žeimeliai, Žeimių gel. st., Žieveliškiai, Žvėrynas.

Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija ribojasi su Šėtos, Bukonių, Panoterių, Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo, Jonavos Šv. Apaštalo Jono, Kulvos, Vandžiogalos ir Kėdainių Šv.Jurgio parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Parapijos choras
 • Caritas

Prašome užsakyti šv. Mišias už savo mirusius ir gyvus artimuosius. Tai galima padaryti prieš kiekvienas šv. Mišias bažnyčios zakristijoje, o kitu metu – telefonu 8 616 704 56 arba el. paštu

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Žeimių Švč. M. Marijos Gimimo parapija
Adresas Taikos g. 5, Žeimiai, 55066 Jonavos r.
Juridinio asmens kodas 191310668
Bankas AB „SWEDBANK“
A. s. LT427300010002513055

Apie bažnyčią ir parapiją
Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia yra Jonavos rajone, Žeimių miestelyje, prie Jonavos–Šėtos kelio. Plytų mūro. Pastatyta 1906 m. Neogotikinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 225)

Bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)

Bažnyčios išorės panorama (~2012 m.)

Žeimiai istoriniuose šaltiniuose minimi jau XIV amžiuje, jie seniausia vidurio Lietuvos gyvenvietė.

Pirmoji katalikų bažnyčia Žeimiuose pastatyta apie 1522 m. Jos fundatorius – Žeimių dvarininkas Andrius Zaviša. 1565–1631 m. bažnyčia priklausė evangelikų reformatų bendruomenei. Katalikams atgavus bažnyčią, pirmasis klebonas buvo kun. Kazimieras Parafijanavičius. Kan. Andriaus Medekšos fundacija 1720 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Jai suteiktas Švč. M. Marijos Gimimo titulas.

Dabartinė neogotikinė šventovė Žeimiuose iškilo 1906–1909 m. klebono ir Jonavos dekano kun. Mato Miežinio rūpesčiu. 1909 m. jo paties (Žemaičių vyskupo leidimu) buvo pašventinta tuo pačiu Švč. M. Marijos Gimimo titulu. Bažnyčios projektą kūrė inžinierius architektas Vaclovas Michnevičius. Bažnyčią puošė Vladislovo Pšibitnevskio vitražai. Bažnyčia ypač nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metais. Buvo išvežti vertingi varpai. Vėliau bažnyčia atstatyta. Apie 1938 metus išlieti nauji varpai.

Ši bažnyčia – grakščių formų, su smailiaarkiais langais, dviem smailiais bokštais. Daugelį bažnyčios altorių didingoje trijų navų jos vidinėje erdvėje sukūrė žeimietis Augustinas Meslinas. Didžiajame altoriuje yra aptaisais dengtas maloningasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas.

Bažnyčios šventoriuje – dvi koplytėlės, vienoje iš jų yra Kosakovskių šeimos mauzoliejus. Dar vieną apskrito plano, vėlyvojo baroko koplytėlę, vadinamą Sukilėlių, 1768 m. pastatė T. Medekša.

Šventoriuje yra palaidotas šios bažnyčios ir daugiau kaip 30 kitų Lietuvos bažnyčių projektų autorius V. Michnevičius (1862–1947).