į pirmą puslapį

Kiti judėjimai ir bendruomenės

Tarptautinių naujųjų bažnytinių judėjimų ar bendruomenių padaliniai Lietuvoje:

Lietuviškos kilmės naujieji bažnytiniai judėjimai ar bendruomenės:

„TIKĖJIMAS IR ŠVIESA“
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės Lietuvoje veikia nuo 1991 m. Pasauliniam judėjimui (įk. 1971 Lurde, Prancūzijoje, įkūrėjai – J. Vanier, M.-H. Mathieu) priklausančios bendruomenės jungia šeimas, auginančias žmones su protine negalia ir jų draugus į šeimynišką, visokeriopo palaikymo bendrystę.
www.ts.lcn.lt

Lydintis vyskupas – kard. Audrys Juozas BAČKIS
Šalies kapelionas – kun. Tomaš LEVICKI OFM Cap.
Koordinatorė Lietuvoje – Silvija KNEZEKYTĖ
Bendruomenės Kauno arkivyskupijoje:
 • „Aušros žvaigždė“ (prie Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos), įkurta 1992 m. Koordinatorė – Audronė CIBULSKYTĖ, mob. 8 678 27 162, el. p. . Kapelionas – kun. Erastas MURAUSKAS.
Judėjimas „SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI“
Judėjimo rekolekcijos Lietuvoje rengiamos nuo 1992 m. Į Lietuvą ir kitas šalis „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcijos atkeliavo iš Lenkijos, kur jos paplito jau daugiau kaip prieš 25 metus. Ilgainiui Lenkijoje išsiplėtojęs „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcinis judėjimas tapo tarptautiniu. 2004 m. Popiežiškoji pasauliečių taryba savo dekretu jį patvirtino kaip tarptautinę privačią popiežiškųjų teisių tikinčiųjų draugiją. Pirmiausia skirta sutuoktinių poroms. Programą veda trys–keturios sutuoktinių poros ir kunigas. Jie padeda dalyvaujantiems sutuoktiniams apmąstyti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi tarpusavio dialogą ir suvokti Dievo planą santuokai.
Atsakingi Kaune – Donatas ir Danguolė ZALEPŪGOS, mob. 8 687 94149,
el. p.
KANOS ŠEIMŲ BENDRUOMENĖ
Kanos šeimų bendruomenė Lietuvoje nuo 2004 m. Tai „Chemin Neuf” bendruomenės (Prancūzija) misijų šeimoms dalis. Kanos šeimų bendruomenės veikia daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Pagrindinė misija – augti poroje, kartu meldžiantis, dalyvaujant bendruomenės susitikimuose ir rekolekcijose.
Atsakingi Kaune – Eglė ir Tomas STAŠKŪNAI, mob. 8 652 162 02
Kauno „ARKOS“ BENDRUOMENĖ (asociacija)
Pienių g. 3
47457 Kaunas
El. p.

Vadovas – Gedas MALINAUSKAS, mob. 8 682 384 33
MARIJOS LEGIONAS
Lietuvoje nuo 1992 m. Pasauliečių apaštalavimo draugija, dirbanti vienybėje su Dievo Motina Marija.
MARIJOS LEGIONO Kauno Comitium (nuo 2003 m.)
Rotušės a. 7
44280 Kaunas
Tel. (37) 22 99 61

Dvasios vadas – kun. Vytautas MERKYS SJ
Pirmininkė – Daina BARAUSKIENĖ, mob. (686) 618 48,
el. p.
Padaliniai Kauno arkivyskupijoje:
 • I dekanato Curia, dvasios vadas – kun. Tomasz Pilch OFM Cap., tel. (37) 45 30 28, pirmininkė – Regina KLIMKIENĖ, tel. (37) 76 61 46.
 • Ukmergės dekanato Curia, dvasios vadas – kun. Gintautas KABAŠINSKAS, tel. (340) 519 83, pirmininkė – Stasė KARVELIENĖ, tel. (340) 52 259
„MOTINOS MALDOJE“
Maldos judėjimas, prasidėjęs Anglijoje, Lietuvoje gyvuoja nuo 2000 m. Parapijose, namuose motinų grupelės meldžiasi už savo ir viso pasaulio vaikus.
Grupės Kauno arkivyskupijoje:
 • Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje, ats. Ona Butrimavičienė, mob. 8 654 791 23
 • Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje, ats. Brigita, mob. 8 687 941 90
 • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, ats. Silvija, mob. 8 612 715 16
 • Kauno Pal. J. Matulaičio parapijoje, ats. Inga, mob. 8 650 266 03
 • Kauno Jėzuitų rektorate, ats. Nida, mob. 8 645 927 13
 • Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje, ats. Inga, mob. 8 686 049 36
 • Kauno Vytauto Didžiojo rektorate, ats. Edita, mob. 8 687 844 32
NAZARETO ŠEIMŲ judėjimas
Lietuvoje nuo 2001 m. Tai tarptautinė Nazareto šeimų judėjimo (įkurtas Lenkijoje 1985 m.) dalis. Rengia rekolekcijas šeimoms (Šiluvoje ir Lenkijoje). Skirta brandinti asmeniniam tikėjimui, apaštalavimui.
Atsakingi Kaune – Eugenijus ir Violeta MAČIUKAI, mob. 8 699 157 55,
el. p.
Grupės Kauno arkivyskupijoje:
 • Karmelitų parapijoje
 • Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje.
NEOKATECHUMENŲ bendruomenė KELIAS
Susikūrė Ispanijoje, Madride, 1962 m. kaip lūšnyno bendruomenė. Dabar pasaulyje veikia 15 tūkst. bendruomenių. Lietuvoje veikia nuo 2005 m.
Bendruomenės Kauno arkivyskupijoje:
 • Prie Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos. Atsakinga – Jūratė KIRSTUKIENĖ, mob. 8 612 474 97


EUCHARISTIJOS BIČIULIAI
Dvasinio ugdymo ir ugdymosi bei maldos sąjūdis
Atsakinga už ryšius – Loreta ABRAITIENĖ
Dusetų g. 3
50168 Kaunas
Tel./faks. (37) 73 40 55
EVANGELIZACINĖ BENDRUOMENĖ „NAUJOJI SANDORA“
Įkurta 1998 m. Katalikų pasauliečių bendruomenė, kurios misija – gyventi Evangelija ir skelbti ją. Vizija – meldžiantis, šlovinant, švenčiant Liturgiją, dalijantis gyvenimu bei tikėjimu, būti pranašišku vilties ženklu, liudijančiu šiuolaikinei visuomenei prisikėlusį Kristų.
A. Jakšto g. 4
44281 Kaunas
Mob. 8 687 711 92
El. p.
www.nsandora.lt

Vadovė
KATALIKŲ BENDRUOMENĖ „GYVIEJI AKMENYS“
Įkurta 1992 m. Katalikų pasauliečių bendrija, kurios misija – evangelizacijos, Atsinaujinimo dienos, pagalba maldos grupėms, dvasinio formavimo seminarai ir kursai.
Vilniaus g. 3
44281 Kaunas
Tel./faks. (37) 32 25 80
El. p.
www.gyviejiakmenys.lt

Koordinatorė – Rūta ŠALAŠEVIČIENĖ
Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“
Tai katalikų pasauliečių bendruomenė, kuri dalyvauja Katalikų Bažnyčios sielovadoje. Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius 2012 m. gruodžio 19 dienos dekretu patvirtino sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ įsteigimą. Bendruomenė savo misija laiko Evangelijos dvasia skelbti gailestingąją ir gelbstinčiąją Jėzaus Kristaus meilę tarp pakrikštytųjų. Veiklos vizija – dalyvauti Katalikų Bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui spręsti dvasines ir psichologines problemas krikščioniškųjų vertybių šviesoje. Dabartinė bendruomenės veikla: vidinio išgydymo pamaldų organizavimas ir tarnavimas jose, sielovadinių vidinio išgydymo programų vedimas, individualus konsultavimas, laida „Jėzaus žaizdomis išgydyti“ Marijos radijuje, vidinio išgydymo rekolekcijų organizavimas ir vedimas, seminarų ir konferencijų rengimas, užtarimo maldos tarnystė įvairiose krikščioniškuose renginiuose.
A. Jakšto g. 4
44281 Kaunas
Mob. 8 699 646 31
El. p.
www.gailestingumoversme.lt

Vadovė – Vilma Gertrūda KARVELIENĖ
ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJOS grupės
Kauno arkivyskupui S. Tamkevičiui dekretu paskelbus, nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija Kaune pradėta nuo 2005 m. lapkričio 5 d. Įkūrus pastovios adoracijos vietų ir daugiau, ilgainiui prie jų susiformavo įsipareigojusiųjų adoruotojų grupės, joms organizuojamos dvasinio susikaupimo ir ugdymo dienos.

   Nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija vyksta:
 • Kauno Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje (Vilniaus g. 31).
  Koordinatorė – ses. Aloyza MALINAUSKAITĖ SJE, tel. (37) 20 48 18, mob. 8 617 71957.
 • Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos namų koplyčioje (Vilniaus g. 11).
  Koordinatorė – ses. Pranciška BUBELYTĖ, mob. 8 650 76520.

   Atskirais laikotarpiais Švč. Sakramento adoracija vyksta:
 • Kauno arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje (Vilniaus g. 1).
  Koordinatorė – ses. Aloyza MALINAUSKAITĖ SJE, tel. (37) 20 48 18, mob. 8 618 71957.
 • Kasdien nuo 9.30 iki 18 val.
 • Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6).
  Koordinatorė – Kristina JASILIONIENĖ, mob. 8 684 77374.
 • Pirmadieniais–penktadieniais nuo 9 iki 17 val.
 • Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje (M. Jurgaičio a. 2).
  Koordinatorė – ses. Morta Žilinskaitė SJE, mob. 8 621 63318.
 • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais po 12 val. šv. Mišių iki 17 val.
  Kiekvieno mėnesio 13 d. (Marijos dieną) po 12 val. šv. Mišių iki 16 val.
  Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį (Ligonių dieną) po 12 val. šv. Mišių iki vakaro.
  Rugsėjo 8–15 d. (Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų metu) nuo 8 iki 20 val. ???