į pirmą puslapį

Kunigų taryba ir Konsultorių kolegija

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26
El. paštas

Ši Kauno arkivyskupijos Konsultorių kolegija sudaryta 2020 m. spalio 20 d. Kauno arkivyskupo dekretu nr. 189 penkerių metų kadencijai vadovaujantis Kanonų teisės kodekso kan. 505 § 1 ir Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimų 54 straipsnio nuostatais.

Konsultorių kolegija

 • Prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS
 • Mons. Kęstutis GRABAUSKAS
 • Mons. bažnyt. t. lic. Adolfas GRUŠAS
 • Kun. soc. ped. mgr. Dainius LUKONAITIS
 • Kun. Tomas TREČIOKAS
 • Kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS

Ši Kauno arkivyskupijos Kunigų taryba sudaryta 2020 m. spalio 20 d. Kauno arkivyskupo dekretu nr. 185 penkerių metų kadencijai vadovaujantis Kanonų teisės kodekso kan. 495 § 1 ir arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimų 51–53 straipsnių nuostatais.

Kunigų taryba

  Nariai pagal pareigas:

 • Mons. bažnyt. t. lic. Adolfas GRUŠAS
 • Kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS

  Arkivyskupo paskirti nariai:

 • Kun. Tomas ŽYMANTAS OFM
 • Vysk. rel.m. mgr. Saulius BUŽAUSKAS
 • Kun. soc. komunik. dr. Rastislavas DLUHY CSsR
 • Kun. Robertas GRIGAS
 • Kun. Stasys KAZĖNAS SJ
 • Kun. Liutauras VILĖNIŠKIS

  Kunigų išrinkti nariai:

 • Prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS
 • Mons. Kęstutis GRABAUSKAS
 • Kun. teol. ir instit. komunik. lic. Gintaras BLUŽAS OFS
 • Kun. Kęstutis GENYS
 • Kun. dek. Raimundas KAZAITIS
 • Kun. relig. šviet. mgr., teol. lic. Artūras KAZLAUSKAS
 • Kun. soc. ped. mgr. Dainius LUKONAITIS
 • Kun. telog. lic. Vytautas PAUKŠTIS
 • Kun. dek. teol. lic. Žydrūnas PAULAUSKAS
 • Kun. Šv. Rašto mgr. Linas ŠIPAVIČIUS
 • Kun. Tomas TREČIOKAS
 • Kun. Emilis VASILIAUSKAS