į pirmą puslapį

Statistika

Arkivyskupijos teritorijos plotas nuo 1997 m. – 8 750 kvadr. km.

Ketvirtasis laisvės dešimtmetis
DUOMENYS  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030
Gyventojų (tūkst.): ~422  ~405  ~430              
Katalikų
(tūkst.):
328 314 334              
Parapijų: 92 93 93              
Rektoratų: 7 7 7              
Diecezinių kunigų
(kitų diecezijų):
103 (8) 104 (8) 104              
Įšventinta diecezinių kunigų: - 1 1              
Kunigų vienuolių: 24 23 20              
Seminaristų (vienuolių):      1              
Nuolatinių diakonų: 5 5 7              
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų): 1 3  1              
Pašvęstojo gyvenimo moterų: 157 130 128              
Pakrikštyta (priimta į Katalikų Bažnyčią nesuteikiant krikšto): 2.880 3.745 3.065              
Pirmoji Komunija: 2.885 2.831 2.846              
Sutvirtinta: 1.886 1.708 2.003              
Sutuokta porų: 822 931 789              
Palaidota: 6613 6125 5417              

 

Kauno arkivyskupijos statistinės ir finansinės apžvalgos: 2022 m. >>, 2021 m. >>

Trečiasis laisvės dešimtmetis
DUOMENYS  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Gyventojų (tūkst.): ~642 ~639 ~525 ~520  ~515  ~444  ~425  ~437  ~425  ~423
Katalikų
(tūkst.):
~513 ~491,5 ~406 ~402  ~398  ~370  ~352  ~362 ~352  ~336 
Parapijų: 91 91 92 92 92 92 92 92  92 92 
Rektoratų: 12 12 12 12 12  12  7  7 7  7
Diecezinių kunigų
(kitų diecezijų):
112(3) 116(2) 117(3) 117(4) 113(2) 109(4) 106(5) 106(7) 104 (7) 103 (7) 
Įšventinta diecezinių kunigų: 1 4 1 4 0 0 0 4 1
Kunigų vienuolių: 22 21 22 17 18 20 21 23 23  25
Seminaristų (vienuolių): 14(1) 10(1) 10(2) 11(1) 10(0) 10(0)  10(0) 19(0) 24(0)  4(0)
Nuolatinių diakonų:             5 5 5  5
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų): 2 6 4 3 1 0 1 1 1
Pašvęstojo gyvenimo moterų: 204 191 198 178 177 179 172 160  161  154
Pakrikštyta (priimta į Katalikų Bažnyčią nesuteikiant krikšto): 5111(7) 4758 4565(5) 4559(10) 4422(2) 4435(2)  4342(4) 4005() 3907() 2445 
Pirmoji Komunija: 3 653 3 383 3 113 2 963 3 205 3 237 3 236 3 256 3021 3134 
Sutvirtinta: 2 074 2 556 1 753 1 435 1 280 1 399  1786 1 568 1 680 1 746
Sutuokta porų: 1 487 1 598 1 500 1 539 1 485  1 473  1 444 1.155  1 003  871
Palaidota: 5 759 5 878 5 707 5 570 6 223 5 777 5 824 5 707 5 550 6 087

 

Statistinės ir finansinės apžvalgos: 2020 m. >>, 2019 m. >> 2018 m. >>, 2017 m. >>, 2016 m. >>, 2015 m. >>, 2014 m. >>, 2013 m. >>, 2012 m. >>

Antrasis laisvės dešimtmetis
DUOMENYS  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
Gyventojų (tūkst.): ~750 ~620 ~618 ~618 ~636 ~678 ~690 ~676 ~682 ~670
Katalikų
(tūkst.):
~506 ~500 ~503 ~521 ~530 ~543 ~552 ~541 ~546 ~536
Parapijų: 92 92 90 90 90 90 90 91 91 91
Rektoratų: 8 8 11 11 12 12 12 12 12 12
Diecezinių kunigų (kitų diecezijų): 105(3) 111(4) 109(3) 111 112(7) 112(6) 114(6) 113(5) 113(5) 115(4)
Įšventinta diecezinių kunigų: 2 6 1 2 2 2 4 1 2 3
Kunigų vienuolių: 26 29 29 25 22 23 23 26 24 25
Seminaristų (vienuolių): 31(5) 36(8) 40(3) 45(3) 39(4) 33(3) 26(2) 24(4) 19 14(1)
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų): 13 11 9 13 8 8 5 4 2 3
Pašvęstojo gyvenimo moterų: 283 286 259 240 241 238 230 248 220 203
Pakrikštyta (priimta į Katalikų Bažnyčią nesuteikiant krikšto): 4 915 4 757 4 548 4 810 5 275 4 947(5) 5 241(2) 5 170(3) 5 052(2) 5 137
Pirmoji Komunija: 6 146 6 630 6 125 5 572 4 876 5 199 4 740 4 618 4 588 4 248
Sutvirtinta: 4 367 3 523 498 3 301 3 130 3 765 2 530 2 349 2 898 2 694
Sutuokta porų: 1 641 1 643 1 810 1 992 1 880 1 870 1 982 1 917 1 506 1 512
Palaidota: 5 706 6 532 5 969 5 820 6 264 6 262 6 508 6 329 5 992 5 929
Pirmasis laisvės dešimtmetis

1997 m. dalis Kauno arkivyskupijos teritorijos atiteko naujai Šiaulių vyskupijai.

DUOMENYS 1991 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000
Gyventojų (tūkst.):     ~900 ~950 ~980 ~781 ~763 ~760 ~763 ~760
Katalikų (tūkst.):     ~600 ~700 ~750 ~770 ~605 ~532 ~532 ~512
Parapijų:     129 129 130 147 91 92 92 92
Rektoratų:     6 6 6 6 6 7 7 8
Diecezinių kunigų (kitos diecezijos):     135 132 171 173 97 97(6) 98(4) 101(3)
Įšventinta diecezinių kunigų:     6 4 2 9 8 6 7 4
Kunigų vienuolių:     17 17 17 17 18 23 23 22
Seminaristų (vienuolių):     44(11) 52(8) 63(3) 52(6) 130(10) 31(8) 44(8) 29(8)
Pašvęstojo gyvenimo vyrų (ne kunigų):     3 4 4 3 1 1 8
Pašvęstojo gyvenimo moterų:     418 427 429 426 490 356 372 275
Pakrikštyta:     13 756   237 10 986 6 312 5 951 5 922 5 833
Pirmoji Komunija:     9 760   11 936 13 990 8 410 8 074 7 995 6 238
Sutvirtinta:     5 312   5 047 4 851 2 615 4 381 4 286 2 761
Sutuokta porų:     5 632   4 623 5 487 2 374 2 163 2 084 1 877
Palaidota:             5 629 5 603 5 712 5 450 6 613

Duomenys iš Annuario Pontificio ir Kauno arkivyskupijos kurijos (tušti langeliai – duomenų neturime).