į pirmą puslapį

VDU Katalikų teologijos fakultetas

Gimnazijos g. 7
44260 Kaunas
Tel. (37) 32 34 77 (dekanato), tel. (37) 32 33 56 (dekano)
El. p.: ,
www.teologija.vdu.lt

Didysis kancleris – Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS

Dekanas – diak. doc. dr. Benas ULEVIČIUS,
tel. +370 687 173 99, el. p.

Teologijos katedros vedėjas – kun. prof. dr. Andrius NARBEKOVAS,
tel. (37) 32 13 79, el. p.

Religijos studijų katedros vedėjas – prof. dr. Eugenijus DANILEVIČIUS,
tel. (37) 32 34 42, el. p.

Santuokos ir šeimos studijų centras

Gimnazijos g. 7
44260 Kaunas
Tel. (37) 32 13 79
 

Direktorius ir vyriausiasis mokslo darbuotojas – kun. prof. dr. Andrius NARBEKOVAS,
el. p.

Vyriausioji mokslo darbuotoja – prof. dr. Birutė OBELENIENĖ,
el. p.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centras

Gimnazijos g. 7
44260 Kaunas
Tel. (37) 32 24 06
El. p.

Direktorius – kan. prof. dr. Kęstutis ŽEMAITIS,
el. p.

Vyresnioji mokslinė redaktorė ir archyvarė – mgr. Jurgita DANILEVIČIENĖ,
el. p.