į pirmą puslapį

Kunigai

Arkivyskupijos kunigai, tarnaujantys parapijose, rektoratuose 

 

Kunigai vienuoliai

Kunigai, tarnaujantys tik bažnytinėse institucijose

 • Kun. Sigitas JURKŠTAS „Marijos radijo“ programų direktorius
  1982 01 02 * 2018 10 20 * 2023 06 24
  Jakšto 1, 44279 Kaunas
  mob. +370 608 79703, sigitas987@gmail.com
 • Kun. Vincentas LIZDENIS arkivyskupo sekretorius ir kurijos vicekancleris
  1989 01 05 * 2018 01 07 * 2019 06 27
  mob. +370 620 54243, vincentas.lizdenis@gmail.com

Išvykę studijuoti

 • Kun. Martynas POVYLAITIS SC
  1993 05 01 * 2020 02 22 * 2022 06 24

Kunigai, reziduojantys arkivyskupijoje

 • Kun. Abdel Francisco BARAHONA CORDÓN Neokatechumenato kelio misijos Ad gentes dvasinis asistentas Kauno arkivyskupijoje
  1971 02 08* 2009 05 24* 2018 03 02
 • Kun. soc. komunik. dr. Rastislav DLUHÝ CSsR Evangelizacinė ir misijinė tarnystė Kauno arkivyskupijoje, Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos III sektoriaus kapelionas, VDU kapelionas, Kauno arkivyskupijos  Pašaukimų sielovados bendradarbis
  1974 01 21 * 2000 06 18* 2018 09 01
 • Kun. Peter HERTEL CSsR Evangelizacinė ir misijinė tarnystė Kauno arkivyskupijoje, VDU kapelionas, Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados bendradarbis
  1976 05 25 * 2001 06 23* 2018 09 01
 • Kun. Pablo GIL NOGUÉS (Opus Dei prelatūra)
  1970 09 08 * 2000 09 09 * 2018 11 07
 • Kun. Petras PICH (Opus Dei prelatūra)
  1962 03 10 * 1989 08 12 * 2002 12 30
  KTU kapelionas
 • Kun. Mindaugas SMETONIS Domeikavos Lietuvos kankinių parapija
  1969 09 04 * 2007 07 29 * 2023 12 01
 • Kan. bažnyt. ir civil. teisės dr., teol. lic. doc. Robertas PUKENIS Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija
  1955 07 23 * 1979 05 27* 2008 10 12

Kunigai už arkivyskupijos ribų

 • Kun. teol. lic. Audrius ARŠTIKAITIS Romos popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius
  1978 02 27 * 2002 03 10 * 2011 07 01 08
 • Kun. teol. ir instit. komunik. lic. Gintaras BLUŽAS OFS Vilniaus arkivyskupijoje
  1978 11 23 20 * 2004 04 24 * 2020 08
 • Kun. Vytautas Simonas GUOGIS 
  1946 09 13 * 1970 05 23 * 2011 07 12
 • Kun. filos. lic. Remigijus KUPRYS Slaugos namų „Addere care“ pagalbininkas pastoracijai
  1965 04 27 * 1995 07 08 * 2023 06 24
 • Kun. Rimantas LANIAUSKAS 
  1964 12 27 * 2001 07 15 * 2021 08 26
 • Kun. Vladas LUZGAUSKAS Marijampolės specialieji  globos namai
  1938 12 25 * 1978 05 28 * 2009 04 16
 • Kun. Antanas MILAŠIUS Švč. Mergelės Marijos  globos namai (Marijampolė)
  1930 08 26 * 1971 04 25 * 2021
 • Kun. Vytautas Kazimieras PESLIAKAS Marijampolės specialieji  globos namai
  1937 11 11 * 1963 04 10 * 2015 05 28
 • Kun. Petras PURLYSŠvč. Mergelės Marijos  globos namai (Marijampolė)
  1955 04 16 * 1983 05 29 * 2008 05 26
 • Kun. Nerijus ŠMERAUSKAS dirba Kanadoje, Misisogos Lietuvos kankinių parapijos klebonas
  1977 03 20 * 2010 06 29 * 2017 09 17
  494 Isabella Avenue, Mississauga, Ontario, L5B 2G2
  tel. (+1) 905 277 4320, el. p.
 • Kun. Kastytis ŠULČIUS dirba Almatos vyskupijoje (Kazachstanas)
  1978 08 27 * 2006 04 23 * 2012 10 
 • Kun. Darius VASILIAUSKAS SC
  1987 02 16 * 2013 01 06 * 2019 12 06
 • Mons. teol. lic. Aurelijus ŽUKAUSKAS dirba Šiaulių vyskupijoje
  1971 06 07 * 1995 07 08 * 2019 04 08