Šventojo Jono Pauliaus II parapija

Kauno Šventojo Jono Pauliaus II bažnyčia (statoma)
Koplyčia – Baltų pr. 44 b
48199 Kaunas
Raštinė
Mob. 8 673 88 552
El. p.

www.jonopauliausparapija.lt

www.facebook.com/pal.parapija

Dvasininkai

Klebonas – kun. Andrius ALMINAS
1976 07 09 * 2007 02 04 * 2013 11 04
V. Krėvės pr. 66–3, 50399 Kaunas
mob. 8 673 88 552, 8 607 24 744, el. p.
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos kapelionas

Pagalbininkas – kun. Kęstutis GENYS
1981 06 19 * 2008 04 21 * 2018 01 08
A. Jakšto g. 1, 44279 Kaunas, mob. 8 620 66 557
Kauno kunigų seminarijos prefektas, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas

Kviečiame į pamaldas
  • ŠV. MIŠIOS (parapijos koplyčioje)
    Sekmadieniais 8.30, 10, 12 val.
    Antradieniais–ketvirtadieniais – 12 val.
  • Penktadieniais – 18 val.
    Šeštadieniais 10 val.
  • Švč. Sakramento adoracija antradieniais po šv. Mišių
Atlaidai

 

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2013 m. lapkričio 4 d. dekretą Nr. 208.

Vakarinė riba: Romainių g. nuo pradžios iki sankryžos su Chodkevičių g.; Chodkevičių g. iki sankryžos su J. Semaškos g.; Semaškos g. iki sankryžos su Liucijanavos g.; Liucijanavos g. iki Liedos upelio (Užliedžių tvenkinio);

Šiaurinė riba: Ledos upelis (nuo Užliedžių tvenkinio) iki greitkelio Kaunas–Klaipėda.

Rytinė riba: Greitkelio Kaunas–Klaipėda atkarpa Vilniaus kryptimi iki žiedinių sankryžų mazgo; Žemaičių pl. iki sankryžos su Baltų pr.; Baltų pr. atkarpa iki sankryžos su Nadruvių g.; nuo Baltų pr. sankryžos su Nadruvių g. iki Baltijos g. kertant Milikonių gyvenamųjų namu kvartalą ir apimant „Santaros" ir Milikonių vidurines mokyklas; Baltijos g. atkarpa iki sankryžos su Debesų g; Debesų g. atkarpa iki sankryžos su Audros bei Danguolės g.; nuo šios sankryžos Danguolės gatvės kryptimi iki Linkuvos g.

Pietinė riba: Linkuvos g. atkarpa iki sankryžos su Varnių g.; nuo Linkuvos g. Vilijampolės ir Šilainių seniūnijos ribą žyminti linija tarp Tytuvėnų ir Šilalės g. iki Kėdainių g.; Kėdainių g. atkarpa iki sankryžos su Juodaičių g.; linija palei Kalnų g., abi šios gatvės puses paliekant Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijai, ir palei Atramos g. kertant Vakarinį lankstą, apimant Ramovių gyvenvietę (bet paliekant su Raudondvario pl. susijusį gatvių tinklą Vilijampolės parapijai) iki Kaniūkų g.; Kaniūkų g. atkarpa iki sankryžos su Romainių g. ir Šilainių pl.

Gyvenamieji mikrorajonai, kurie ištisai arba iš dalies priklauso parapijai:

GIRAITĖ, LINKUVA, MAIRONIŠKIAI, MILIKONIAI, RAMOVĖS, ROMAINIAI, SMĖLIAI, UŽLIEDŽIAI, VIJŪKAI.

Bendruomenė

 

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija
Juridinio asmens kodas 303188959
Adresas Baltų pr. 44 B 48199 Kaunas
Bankas Kauno arkivyskupijos kredito unija, bankinis kodas 50108
A. s. LT62 5010 8000 1400 1036

Apie naująją parapiją ir statomą bažnyčią
Parapija įsteigta Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2013 m. lapkričio 4 d. dekretu Nr. 208 atsižvelgiant į augančius Šilainių mikrorajono tikinčiųjų dvasinius poreikius. Pirmosios Mišios buvo aukojamos ir klebonas davė priesaiką lapkričio 17 d. Jono Pauliaus II gimnazijos salėje. Parapijos būstinė iš pradžių buvo Jono Pauliaus II gimnazijoje. Jos salėje buvo aukojamos šv. Mišios. 2015 m. Verbų sekmadienį pašventinta naujoji koplyčia.

Ypatinga diena parapijos istorijoje buvo 2017 m. liepos 5-oji. Valstybės dienos išvakarėse Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino parapijos koplyčią, o šventoriuje prie koplyčios į žemę įkasta kapsulė. Šiuo veiksmu parapija pažymėjo, jog pradeda įgyvendinti išskirtinį bažnyčios statybos projektą – iškils monumentas „Pašaukti laisvei“ – arka su kryžiumi ir bažnyčia, kaip integrali šio projekto dalis. Projekto mintis siejama su Lietuvos laisvės mintimi ir parapijos globėju šv. Jonu Pauliumi II, lankiusiu mūsų šalį jai žengiant pirmuosius Nepriklausomybės žingsnius ir drąsinusiu kurti laisvą Dievo vaikų gyvenimą savo nepriklausomoje tėvynėje.

2019 m. birželio 2 d. švenčiant Kristaus Žengimo į dangų sekmadienį arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino kryžių, greta kurio bus pradedamas antrasis naujos bažnyčios statybos etapas. Šis kryžius-monumentas „Pašaukti laisvei“ – tai architektūrinė naujai statomos bažnyčios dalis, yra 33 metrų aukščio (aukščiausias Lietuvoje) ir simboliškai atkartoja Kristaus amžių.

Rekvizitai paramai: Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija, j.a.k. 303188959, sąskaita – LT86 7300 0101 5102 7120, AB Swedbank, kodas 70440.