į pirmą puslapį

Kauno I dekanatas

Dekanato raštinė
Kaunas

Dekanas – mons. teol. lic. Vytautas GRIGARAVIČIUS (Kristaus Prisikėlimo parapija)

Vicedekanas – kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS (Kauno arkikatedra)

Kauno bažnyčios

Kauno miesto parapijos

Kauno m. rektoratai

Vienuolynų bažnyčios Kaune

Dekanato ir Kauno miesto katechetikos metodiniai centrai
Dekanato šeimos centras
Dekanato jaunimo centras
Dekanato CARITAS >>