į pirmą puslapį

Katechetikos metodiniai centrai

Kauno arkivyskupijoje veikia 18 katechetikos metodinių centrų – 7 dekanatų ir 11 Kauno miesto parapijų – vienijančių tikybos mokytojus ir parapijų katechetus.

Remiantis Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimais (nr. 547), „Dekanatų ir Kauno miesto parapijų Katechetikos metodiniai centrai:

  • bendradarbiauja su arkivyskupijos Katechetikos centru;
  • rūpinasi religiniu ugdymu mokyklose;
  • teikia reikiamą pagalbą parapinei katechezei dekanate ir parapijoje;
  • buria draugėn tikybos mokytojus ir katechetus, atsiliepia į jų poreikius.“
Dekanatų katechetikos metodiniai centrai
Jonavos dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Inga KUUZEORG-PETRIKONIENĖ,
mob. 8 620 77 433; el. p.

Jurbarko dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Irena DANUPIENĖ,
mob. 8 614 73 371; el. p.

Kauno I dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Nijolė KULĖŠIENĖ,
mob. 8 619 57 263; el. p.

Kauno II dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Vilma GARLIČIONOKIENĖ,
mob. 8 615 40 502; el. p.

Kėdainių dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Sandra PALUBECKĖ,
mob. 8 655 61 594; el. p.

Raseinių dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Albina STEPONAVIČIENĖ,
mob. 8 671 47 400; el. p.

Ukmergės dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Sigutė ŽIEDELIENĖ,
mob. 8 615 16 727; el. p.

Kauno miesto parapijų katechetikos metodiniai centrai
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapijos KMC

Vadovė – ses. Gražina DAPŠAUSKYTĖ,
mob. 8 610 61 249; el. p.

Šv. Antano Paduviečio KMC

Vadovas – Darius VENČKAUSKAS,
mob. 8 699 88 935; el. p.

Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos KMC

Vadovė – Lidija SPUDYTĖ,
mob. 8 605 24 078; el.p.

Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) KMC

Vadovė – Orinta ANTANAVIČIENĖ,
mob. 8 658 83 739

el. p. {info sanciuparapija.lt}

Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos KMC

Vadovė – Asta KIZEVIČIENĖ,
mob. 8 616 19 738; el. p.

Gerojo Ganytojo parapijos (Dainavos) parapijos KMC

Vadovė – ses. Inga RUKAITĖ,
mob. 8 604 67 898 ; el. p.

Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) parapijos KMC

Vadovas – Nijolė KULĖŠIENĖ,
mob. 8 619 57 263; el. p.

Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos KMC

Vadovė – Alė SPIRIDONOVIENĖ,
mob. 8 618 48 833; el. p.

Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos KMC

Vadovė – Darija KULVIETIENĖ
mob. 8 675 07 720; el. p.

Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos KMC

Vadovė – Ema MARCINKEVIČIENĖ,
mob. 8 674 71 847; el. p.

Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos KMC

Vadovė – Kristina VIŠINSKIENĖ,
mob. 8 684 21 030; el. p.