Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija

 

Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
A. Juozapavičiaus g. 60
45219 Kaunas
www.sanciuparapija.lt
www.facebook.com/

Raštinė (bažnyčioje)
Tel. (37) 34 04 79
El. p.
Darbo laikas – pirmadieniais 16–18 val., antradieniais–penktadieniais – 10–18 val.; šeštadieniais –9–10 val. ir 16–18 val.; sekmadieniais – 8–14 val.

Parapijos namai ir vaikų dienos centras
A. Juozapavičiaus pr. 60A
45219 Kaunas
Mob. 8 68346339


Aptarnaujama koplyčia
VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Audrius MIKITIUKAS
1978 08 10 * 2002 11 09 * 2018 06 19
A. Juozapavičiaus g. 60C, Kaunas
mob. +370 652 88 989, el. p.
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų kapelionas

Vikaras – kun. Kęstutis GENYS
1981 06 19 * 2008 04 21 * 2023 06 24
Juozapavičiaus g. 60C, 44279 Kaunas, mob. +370 620 66 557
Nuolatinių diakonų ugdymo centro  pastoracinės praktikos vadovas bei LSMU Kauno ligoninės (Hipodromo g. 12) kapelionas. 

Vikaras – kun. Gytis Petras STUMBRAS
1984 10 28 * 2011 06 29 * 2021
mob. +370 674 79 973, el. p.
Kauno Šv. Ignaco kolegijos kapelionas

 

 

Kviečiame į pamaldas

 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija

 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 10, 12 val.
  Pirmadieniais 18 val.
  Antradieniais–ketvirtadieniais 9 ir 18 val.
  Šeštadieniais 10 ir 18 val.
  VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje – ketvirtadieniais 14 val.
 • Švč. Sakramento adoracija pirmais mėnesio ketvirtadieniais 1 val. iki vakarinių šv. Mišių; pirmais mėn. penktadieniais nuo 15 val. iki vakarinių šv. Mišių; kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių iki 12 val. Šv. Mišių (išskyrus gavėnios laikotarpį).
 • Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias
 • Rožinio malda kasdien pusvalandį prieš vakaro šv. Mišias; spalio mėn. ir sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį šiokiadieniais po šv. Mišių vakarais, sekmadieniais – po 12 val. šv. Mišių.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį šiokiadieniais po šv. Mišių vakarais, sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių.
 • Kryžiaus keliai gavėnios laikotarpiu penktadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių

Atlaidai

Šv. Kazimierokovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Jėzaus Širdies
keliama į trečiąjį sekmadienį po Sekminių
Šv. Pranciškaus Asyžiečio
spalio 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija

Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 267.

Rytinė – pietinė – vakarinė riba: Nuo K. Baršausko gatvės A. ir J. Gravrogkų g., pėsčiųjų tiltas iki Nemuno upės vidurio, Nemuno upe žemyn iki M. K. Čiurlionio tilto per Nemuną.

Šiaurės vakarinė riba: M.K. Čiurlionio g., Tunelio g., K. Baršausko g. iki A. ir J. Gravrogkų g.

Kauno miesto gatvės: J. ir M. Akelaičių g., Akmenės g., Alsėdžių g., Ašmenos 1-oji g., Ašmenos 2-oji g., Audėjų g., S.Baltramaičio g., K. Baršausko g. (poriniai nr. 2–66), Biržiškų g., Breslaujos g., Čekų g., M.K. Čiurlionio g., (poriniai nr.); Danų g., Darbėnų g., Daujėnų g., Dysnos g., Drobės g., Džiugo g., Estų g., Geležinkelio g., S.Gimžausko g., A. ir J. Gravrogkų g. (poriniai nr.), Grąžtų g., Grigiškių g., Grūdų g., Gudų g., Helsinkio g., Hipodromo g., L.Ivinskio g., Jašiūnų g., Jaunųjų talkininkų g., A. Juozapavičiaus pr., Kaišiadorių g., Kanapių g., J.Katelės g., Kemerio g., Kranto 1-oji g., Kranto 2-oji g., Kranto 3-ioji g., Kranto 4-oji g., Kranto 5-oji g., Kranto 6-oji g., Kranto 7-oji g., Kranto 8-oji g., Kranto 9-oji g., Kranto 10-oji g., Kranto 11-oji g., Kranto 12-oji., Kranto 13-oji., Kranto 14-oji g., Kranto 15-oji g., Kranto 16-oji g., Kranto 17-oji g., Kranto 18-oji g., Kranto 19-oji g., Kranto 20-oji g., Kranto al., Kregždžių g., Kretingos g., Z .Kuzmickio g., Latvių g., Lentvario g., Liepojos g., Linų g., Maišiagalos g., Mažeikių g., Medvėgalio g., Metalo g., Miglovaros g., Motorų g., T. Narbuto g., Nemuno krantinė, Nyčių g., Nočios g., Norvegų g., Olandų g., Pabiržės g., Paukščių g., V.Pietario g., Piliečių g., Plieno g., Prancūzų g., Pravieniškių g., Pupų g., Pušyno g., Rambyno g., Ratnyčios g., Ringuvos g., Rygos g., Rusų g., Sandėlių g., M.Sederavičiaus g., Semeliškių g., Sėmenų g., Servitutų g., Siūlų g., Skuodo g., Slavų g., Sodų g., Spynų g., Stakliškių g., Suomių g., Šaldytuvų g., Šeivų g., Švedų g., Švenčionių g., Talino g., Tilkos g., Tunelio g. (poriniai nr.), Ukrainiečių g., Užšilių g., Vanagų g., Verkių g., Vievio g., Vileikos g., Vilnų g., Vinių g., Virvių g., Vyšniavos g., A. Vytarto g., Vokiečių g., Žarėnų g., Žaslių g.

Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija ribojasi su Šv. Kryžiaus (Centro), Šv. Antano Paduviečio (Naujamiesčio) ir Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijomis bei Vilkaviškio vyskupija.

Bendruomenė

 

Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia (išsamiau parapijos www):
 • sumos choras ir jaunimo ansamblis
 • Pasirengimo Pirmajai Šv. Komunijai užsiėmimai, jaunimo užsiėmimai rengiantis Sutvirtinimui, katechetiniai užsiėmimai tėvams ir Krikšto tėvams
 • Caritas, šeimų grupelė, jaunimo grupelė, „Alfa“ programa, Rožinio kalbėtojų grupė,
 • Šv. Ignaco Lojolos dvasinių pratybų grupelė, Dievo Gailestingumo maldos grupė, Marijos legionas, pasauliečių pranciškonų bendruomenė, AA grupė „ Eureka“

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapija
Adresas A. Juozapavičiaus pr. 60, Kaunas
Juridinio asmens kodas 191207561
Bankas SWEDBANK
A. s. LT987300010156385281

Apie bažnyčią ir parapiją

Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia yra Šančiuose, A. Juozapavičiaus prospekte, 60. Mūrinė. Pastatyta 1938 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 128)

Bažnyčios vidaus panorama (~2013 m.)

Ilgą laiką Šančiai priklausė Karmelitų parapijai. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą kun. Teodoro Benediktavičiaus (klebonavo 1914–1924 m. laikotarpiu) iniciatyva iš fabrikanto Rakošiaus buvo gautas medinis sandėlis, vėliau pertvarkytas į bažnyčią. Joje buvo trys altoriai. Bažnyčiai suteiktas Švč. Jėzaus Širdies titulas.

Dabartiniu metu to pastato jau nėra. Jo vietoje 5-ajame krante stovi 1-oji pradinė mokykla.

1919 m. Šančių tikintieji gavo parako sandėlį (dabartinis adresas: A. Juozapavičiaus pr. 64). Kun. T. Benediktavičiaus rūpesčiu parako sandėlis pertvarkytas į maldos namus. Įrengti trys altoriai, naujos klausyklos, pastatyta medinė varpinė, įsigyti du varpai.

1926 m. Šančiams buvo paskirtas naujas administratorius – kun. Mamertas Lumbė (klebonavo 1926–1942 metais), kurio rūpesčiu ir tikinčiųjų lėšomis pastatyti nauji vargonai, įrengti nauji suolai, pertvarkytas didysis altorius.

1930 m. gruodžio 30 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas raštu Nr. 3049 Šančius atskyrė nuo Karmelitų parapijos ir suteikė jiems visas parapijos teises.

Šančių parapijos klebonas kun. M. Lumbė, pasitaręs su bažnytiniu komitetu, ryžosi statyti naują bažnyčią. Tai buvo drąsus, didžiulis ir sunkus darbas, nes dauguma parapijiečių buvo nepasiturintys.

1935 m. balandį (Didžiosios savaitės metu) buvo pradėta statyti naujoji Šančių parapijos bažnyčia. Projekto autorius – architektas Algirdas Šalkauskas, statybos prižiūrėtojas – architektas A. Netyksa, kurį 1937 m. pakeitė inžinierius A. Morkūnas.

1935 m. birželio 30 d., Švč. Jėzaus Širdies atlaidų dieną, buvo pašventintas naujosios bažnyčios kertinis akmuo. Šventinimo apeigas atliko Kauno arkivyskupijos prelatas profesorius kun. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas. Nežiūrint didelių sunkumų, klebono kun. M. Lumbės, vikarų, parapijiečių ir daugelio kauniečių dėka per gana trumpą laiką bažnyčia buvo pastatyta.

1938 m. gruodžio 24 d. po Bernelių šv. Mišių, atlaikytų senoje bažnyčioje, Švč. Sakramentas buvo iškilmingai atneštas į naująją bažnyčią. Bažnyčios šventinimo apeigas arkivyskupo J. Skvirecko pavedimu atliko pats parapijos klebonas kun. M. Lumbė. Naujajai bažnyčiai buvo paliktas Švč. Jėzaus Širdies titulas. Pirmosios šv. Mišios čia atlaikytos šv. Kalėdų pirmąją dieną, 6 val. ryte.

Vėlesnių klebonų, parapijiečių bei bažnyčios lankytojų pastangomis ir lėšomis Šančių bažnyčia buvo gražinama ir tobulinama.

2012 m. pavasarį klebono kun. V. Birjoto iniciatyva pradėti bažnyčios remonto darbai. Suremontuota presbiterija. Iki 2015 metų suremontuotos Šv. Antano ir Švč. M. Marijos navos, dalis bažnyčios. Parapijiečių aukomis atstatytas Švč. M. Marijos altorius, atnaujintas parketas. 

2019–2020 metais suremontuota parapijos namų didžioji salė, klebonijos butai, įsigyti klauptai. Suremontuota mažoji parapijos namų salė, įstatytos naujos durys ir pertvara. Suremontuotas bažnyčios kiemas. Restauruotas Jėzaus Širdies paveikslas.

2022–2023 metais restauruoti ir paauksinti centriniai altoriai, tabernakulis, Jėzaus statula. Pastatytas kryžius šventoriuje.  Restauruoti liturginiai indai ir žvakidės. Nupirkta nauja sakykla ir stovas kryžiui.