į pirmą puslapį

Kauno kunigų seminarija

 Kauno kunigų seminarijos kiemelis, 2011
Jakšto g. 1
44279 Kaunas
Tel. (37) 32 37 34, faks. (37) 32 38 08
El. p.
www.kaunoseminarija.lt

Rektorius – kun. Liutauras VILĖNIŠKIS

Studijų garbės dekanas – prel. prof. habil. dr. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS OFS

Dvasios tėvas – t. Stasys Kazėnas SJ, kun. Ramutis JANŠAUSKAS 

Prokuratorius – Zenonas ŠALNA

Aktualijos
 Arkivyskupijos kunigai Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Silvijos Knezekytės fotografija
  •