į pirmą puslapį

Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

 

JĖZAUS DRAUGIJA (Societas Jesu), Centrinės Europos (ECE) jėzuitų PROVINCIJA
Jėzaus Draugija (SJ) įkurta 1540 m., Lietuvoje nuo 1569 m. Skaičius: 30 narių.
Generalinis vyresnysis – t. Arturo Sosa SJ
Provincijolas – t. Bernhard BURGLER SJ

 

Lietuvos regiono biuras, Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
bendrasis +370 5 2121715, komunikacija +370 609 80421
www.jezuitai.lt

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, gimnazija ir jėzuitų namai
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas
Tel. (37) 22 16 61
Bažnyčios raštinės mob. 8 640 52 621, el. p.
www.kjb.lt

Namų vyresnysis – t. Eugenijus Markovas SJ, el. p. , mob. 8 637 49 137.
Kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas VIRBALAS SJ
 

Kauno namuose: t. Aldonas Gudaitis SJ (Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius), t. Stasys Kazėnas (Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius, seminarijos dvasios tėvas), t. Algis Baniulis SJ (vicerektorius, namų vyresniojo padėjėjas), t. Antanas Gražulis SJ (Kulautuvos parapijos klebonas),  t. Leo Leise SJ, t. Algirdas Paliokas SJ.

 

BASIEJI KARMELITAI. Varšuvos karmelitų provincija (OCD)
Basųjų karmelitų ordinas įkurtas XII a. Kaune įsikūrė XVIII a. pradžioje. Nuo 1772 m. karmelitų vienuoliai apsigyveno prie Šventojo Kryžiaus bažnyčios. Carinės okupacijos metais vienuolynas uždarytas. Dabar Kaune – 3 amžinųjų įžadų broliai, 1 laikinųjų.
Kauno vienuolynas
Gedimino g. 3, 44332 Kaunas,
www.basiejikarmelitai.lt

Vyresnysis – br. kun.  Valdas PAURA OCD
mob. 8 677 309 97, el. p.

Kauno vienuolyne: br. kun. Valdas PAURA OCD (Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas, Kauno  klinikinės ligoninės, Krikščioniškųjų gimdymo namų bei Kauno tardymo izoliatoriaus kapelionas), kun. Vidas LABANAUSKAS OCD, br. Arūnas Juodinis OCD.

 

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINAS. Krokuvos kapucinų provincija (OFM Cap.)
Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordinas (OFM Cap.) įkurtas 1528 m., Lietuvoje nuo 1928 m. Nuo 1935 m. pradėjo tarnystę Kauno arkivyskupijoje. 2000 m. prijungti prie Krokuvos provincijos. Skaičius Lietuvoje: 7 amžinųjų įžadų broliai.
www.kapucinai.net

Kauno namai
R. Kalantos g. 38, 52492 Kaunas
Tel. (37) 45 30 28
El. p.

Vyresnysis-gvardijonas – br. kun. Andzej BINIEK OFM Cap.  
Vikaras ir parapijos klebonas, vienuolyno ekonomas – br. kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap.
.br. kun. Piotr KOMORNICZAK OFM Cap

Paulių Šv. Pranciškaus vienuolynas
Žvejų g. 15, Paulių k.,  Šimkaičių sen., Jurbarko r., el. p.

Vyresnysis-gvardijonas, ekonomas – br. kun. Michal FERENC OFM Cap, mob. +370 662 56301, el. p. ,
br. kun. Tomasz Pilch OFM Cap., el. p. , mob. 8 694 164 07  
 

KUNIGŲ MARIJONŲ LIETUVOS ŠV. JURGIO PROVINCIJA (MIC)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija (MIC) įkurta 1673 m., Lietuvoje nuo 1750 m. Skaičius Lietuvoje: 8 broliai.
Lietuvos vikariato  vyresnysis – t. Kęstutis BRILIUS MIC

Kauno vienuolynas
Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas
Tel./faks. (37) 22 99 65, mob. 8 651 629 67,

Vyresnysis – kun. Kęstutis Kazimieras BRILIUS MIC
El. p.

Kauno namuose: kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC (bažnyčios rektorius), klier. Jonas Urbas MIC. 

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJA (OFM)
Mažesniųjų brolių ordinas (Ordo Fratrum Minorum – OFM) įkurtas 1209 m., Lietuvoje nuo 1251 m. Skaičius provincijoje: 32 amžinųjų įžadų broliai, iš jų 29 kunigai, 2 diakonai,1 postulantas.
Provincijos ministras – br. kun. Evaldas DARULIS OFM, el. p. ,
+370 674 66 448 (komunikacijos koordinatorė Violeta Osteikienė)
www.ofm.lt

Kauno Šv. Jurgio konventas
Papilio g. 9, 44275 Kaunas
Tel. (37) 22 46 59, faks. (37) 22 48 43

Gvardijonas – kun. Tomas ŽYMANTAS OFM
mob.  8 687 336 47, el. p.

Kauno konvente: br. kun. Tomas Žymantas OFM (gvardijonas, Kauno Jaupros brolijos dvasinis asistentas, Šv. Klaros globos namų kapelionas, Všį „Domus Pacis“ direktorius), kun. br. Rolandas Taučius OFM, kun. br. Matas Jurevičius (Kauno Šv. Jurgio vienuolyno vikaras, Šv. Klaros namų kapelionas, br. diak. Saulius Bernardas  Belickas (namų vikaras).