į pirmą puslapį

Šeimos centras

 KAŠC logo
Papilio g. 5, I a.
44275 Kaunas
Tel. (37) 20 75 98
El. p.
www.kaunoseimoscentras.lt

www.facebook.com/kaunosc

Krizinio nėštumo programos tel. (37) 32 11 22
el. p.

 


 Dėkojame už paramą ir aukas! Mūsų rekvizitai:
Kauno arkivyskupijos šeimos centras
Institucijos kodas 192067774

L. e. p. direktorė – soc. m. mgr. Jūratė Kristina LENKUVIENĖ, mob. +370 614 30 385, el. p.

Kapelionas –  kun. relig. šviet. mgr., teol. lic. Artūras KAZLAUSKAS obl. OSB

Direktorės pavaduotoja – soc. m. mgr. Giedrė AUKŠČIŪNIENĖ

Programų koordinatoriai: soc. m. mgr. Žaneta ŠIMKIENĖ, soc. m. mgr. Aušra BAČĖNĖ, Simas JŪRONAS

Dekanatų ir parapijų šeimų sielovados koordinatorė – vad. mgr. Virginija JUNDULIENĖ

Priklausomybių konsultantė – eduk. mgr. Virginija BLAŽEVIČIENĖ

Buhalterė – Aušra KELPŠIENĖ

 

Aktualijos
Apie Šeimos centrą

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras savo veiklą pradėjo 1990 metais CARITO organizacijos sudėtyje. Nuo 1997 m. veikia kaip savarankiška juridinio asmens statusą turinti organizacija. Steigėjas – kardinolas (tuomet Kauno arkivyskupas metropolitas) Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

Šeimos centro misija – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais.

Pagrindinės veiklos kryptys

  • Sužadėtinių rengimas Santuokai.
  • Jaunimo rengimas šeimai.
  • Šeimų ugdymas ir palaikymas.
  • Gyvybės kultūros sklaida.
  • Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų Šeimos centrų / sekcijų veiklos koordinavimas.

Istorija

Šeimos centrų judėjimas kilo „iš apačios“. Jo ištakos – CARITO organizacijos struktūra. 1989 m. kartu su Sąjūdžiu ses. Albinos Pajarskaitės MVS iniciatyva Lietuvoje įsikūrė Katalikiškasis moterų sambūris CARITAS. Šio sambūrio programoje buvo numatyta Šeimos sekcija, vėliau tapusi Šeimos centru. 1993 m. Lietuvos šeimos centras tapo juridiniu asmeniu, priklausančiu CARITO federacijai. Centro pradininkai – doc. dr. Nijolė Liobikienė, doc. dr. Ramunė Jurkuvienė, Olga Kazlienė, gyd. Virgilijus Rudzinskas – pagrindinį dėmesį skyrė jaunimo rengimui šeimai, pagalbai šeimoms ir gyvybės apsaugai. Tai pat rūpinosi savanorių paieška, jų palaikymu ir kvalifikacijos kėlimu. Buvo parengta Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programa. 1997 m. Šeimos centrai atsiskyrė nuo CARITO federacijos. Į veiklą įsitraukė socialinio darbo profesionalai. Kauno arkivyskupijos Šeimos centras buvo įteisintas juridiškai ir tapo savarankiška organizacija. Stiprus vertybinis pagrindas tapo lemiamu veiksniu, leidžiančiu sėkmingai plėtoti veiklą vidinių ir išorinių pokyčių kontekste.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2021 m. ataskaita |DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2020 m. ataskaita | PDF
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2019 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2018 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2016 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2015 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2014 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2013 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2012 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2011 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2010 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2009 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2008 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2007 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2006 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro veiklos 2005 m. ataskaita | DOC