į pirmą puslapį

Suaugusiųjų katechezės tarnyba

Raštinė
Papilio g. 5 (II aukštas)
44275 Kaunas
Mob. +370 685 36 487
El. p.
katechezestarnyba.lt
Visi susitikimai vyksta tame pačiame pastate
Papilio g. 5 (III a.)
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje

Sužadėtinių katechezės programos koordinatorius – mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, mob. +370 685 36 487

Suaugusiųjų katechumenato programos vadovas – dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS
Dvasinis asistentas – kun. teol lic. Evaldas VITULSKIS, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas
Bendradarbiai:  Alvydas RAKAUSKAS, Rūta ŠALAŠEVIČIENĖ, mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, psichologė Zita VASILIAUSKAITĖ, mgr. Ramunė OBELENIENĖ, Dainius Ušackas, kun. Artūras KAZLAUSKAS, kun. Andrius KONČIUS.

Jaunimo katechezės programos vadovai:
   ses. Liucija GRYBAITĖ FMA, mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, mob. +370 685 36 487

AKTUALIJOS

SVARBIAUSIŲ ĮVYKIŲ KALENDORIUS

Katechumenų rekolekcijos

PROGRAMOS
 

 

SUSITIKIMŲ PROGRAMA sužadėtiniams, besirengiantiems SANTUOKOS sakramentui

Programą sudaro susitikimai itin svarbiomis krikščioniško gyvenimo temomis:

 • Tikėjimo kelionė. Aš ir Kristus (kalbėtojai Antanas Šalaševičius ir Alvydas Rakauskas)
 • Bažnyčia ir jos misija. Atsinaujinimo renginiai („Gyvieji akmenys“ ir bičiuliai)
 • Sakramentų prasmė ir aktualumas (kun. Rimantas Skinkaitis)
 • Psichologinė darna šeimoje. Bendravimo ypatumai šeimoje (psichologė Zita Vasiliauskaitė)
 • Susitikimas kunigų seminarijos bažnyčioje ( Alvydas Rakauskas ir seminaristai)
 • Krikščioniškas požiūris į lytiškumą (Dainius Ušackas, Ramunė Obelenienė)
 • Natūralus šeimos planavimas (gyd. Virgilijus Rudzinskas, gyd. Gerimantas Čerkauskas)
 • Išpažintis (Antanas Šalaševičius, Alvydas Rakauskas)
 • Eucharistijos slėpinys (Antanas Šalaševičius, Alvydas Rakauskas)
 • Santuokos sakramentas (Antanas Šalaševičius, Alvydas Rakauskas)
 • Šeima – namų bažnyčia (Antanas Šalaševičius, Alvydas Rakauskas)
 • Malda ir šventumas (Antanas Šalaševičius, Alvydas Rakauskas)

Susitikimai vyksta pirmadieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais 18.00–19.30 val. arkivyskupijos konferencijų salėje (III a., Papilio g. 5, Kaunas). 

 El. p. . Kitu laiku skambinti mob. 8 685 364 87 (Antanas). 

Registracija nuo 17 val. II a. fojė.

Rugpjūčio mėn. atostogaujame.

 

Sužadėtiniai, nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, kviečiami rengtis jiems skirtoje Katechumenato programoje ir priimti Sutvirtinimo sakramentą iki Santuokos. 

Suaugusiųjų katechumenatas

Katechumenatas – oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta žmonėms, norintiems pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas – pradėti ją keliauti. Tai tikėjimo gilinimo programa suaugusiesiems, besirengiantiems Krikštui, Sutvirtinimui ir Pirmajai komunijai. 

Programa trunka maždaug 9 mėnesius, ji prasideda rugsėjo viduryje ir baigiasi po Sekminių.

Susitikimai vyksta antradieniais 19–20.40 val. 

Kviečiame dalyvauti:

 • suaugusiuosius, besirengiančius Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui ir Santuokai,
 • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
 • jaunas šeimas, išsiskyrusius, našlius etc.,
 • netikinčius ir nusivylusiuosius gyvenimu,
 • kunigus, vienuolius, seminaristus, studentus ir pastoracijos darbininkus.

Jaunimo katechezės programa

Susitikimai vyksta nuo spalio mėnesio iki Sekminių kiekvieną antradienį 17–18.30 val.

Kviečiame dalyvauti jaunuolius nuo 13–19 metų:

 • norinčius pasirengti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui,
 • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
 • netikinčius ir ieškančius gyvenimo prasmės.

Apie SUAUGUSIŲJŲ KATECHEZĖS TARNYBĄ

Evangelizacinio pobūdžio susitikimai su jaunavedžiais ir suaugusiais katechumenais prasidėjo 1994 m. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Tokių susitikimų iniciatorius buvo tuometinis bažnyčios rektorius kun. br. Astijus Kungys OFM. Nuo 1997-ųjų iki 2009 m. vidurio susitikimai vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. 2002 m. buvo pradėtos Suaugusiųjų katechumenato ir jaunimo katechezės programos. 2009 m. rudenį tarnyba įsikūrė Papilio g. 5.

Vidutiniškai per metus Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programoje dalyvauja apie 1000 žmonių, dauguma kauniečiai. Suaugusiųjų katechumenato programoje vidutiniškai dalyvauja apie 70 žmonių, jaunimo katechezės užsiėmimuose – 30 jaunuolių iki 19 metų.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2018 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2017 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2013 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2012 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2011 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2010 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2009 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2008 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2007 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2006 m. ataskaita | DOC