į pirmą puslapį

Religinės muzikos kolektyvai ir centrai

Kauno arkikatedros bazilikos mišrus choras CANTATE
Nuo 1998 m. gieda arkikatedroje sumos šv. Mišiose ir kitose liturginėse iškilmėse.
Vadovė – Vita LIAUDANSKAITĖ-VAITKEVIČIENĖ,
mob. 8 652 74 637
el. p.
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras TE DEUM
Susikūrė 1990 m. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Nuo 2003 m. choras gieda Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje sumos metu.
Vadovas – Audrius PETRAUSKAS,
mob. 8 686 86 566
Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios jaunimo choras SONGDEO
Įkurtas 2009 m. Dainuoja įvairių specialybių studentai, studijuojantys Kauno miesto aukštosiose mokyklose.
Vadovė – Vita TAMULIONYTĖ,
mob. 8 677 87 974
el. p.
www.songdeo.lt

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios sumos choras
Susikūrė 1991 m. 1992 m. pradėjo giedoti atšventintoje Jėzuitų bažnyčioje.
Vadovas – Algimantas MIŠEIKIS,
tel. (37) 23 95 89
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios mišrus jaunimo choras EXAUDI
Įsikūręs 2011 m spalio 7 d. Tarp narių – buvusieji Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai, studentai, dalis jų yra Ateitininkų federacijos nariai. Choras atviras ir vyresnio amžiaus žmonėms. Neapsiriboja giedojimu bažnyčioje, rengia koncertus, vykdo meninę-socialinę veiklą, liudija tikėjimą.
Vadovas – Vilimas NORKŪNAS,
Choro pirmininkė – Agnietė KIZEVIČIŪTĖ,
mob. 8 629 52 221
el. p.
Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinis choras CANTATE DOMINO
Įkurtas 1992 metais. Gieda sekmadienio Sumos šv. Mišių liturgijoje bei įvairiose bažnytinėse šventėse.
www.kaunascantat.lt

Vadovas – Rolandas DAUGĖLA,
mob. 8 656 84 641,
el. p.
Kauno grigališkojo choralo grupė CANTUS SIMPLEX
Puoselėja grigališkojo choralo giedojimo tradiciją.

Vadovas – Irenėjas URBANAVIČIUS,
mob. 8 682 19 117
el. p.
KAUNO RELIGINĖS MUZIKOS CENTRAS, VšĮ
Viešoji įstaiga, vykdo religinės muzikos sklaidos projektus.
Rotušės a. 8
44280 Kaunas
Tel./faks. (37) 22 22 93, mob. 8 614 49 228
El. p.

www.krmc

Vadovė – Dalia JATAUTAITĖ