į pirmą puslapį

Religinės muzikos kolektyvai ir centrai

Kauno arkikatedros bazilikos mišrus choras CANTATE
Nuo 1998 m. gieda arkikatedroje sumos šv. Mišiose ir kitose liturginėse iškilmėse.
Vadovai – Vita LIAUDANSKAITĖ-VAITKEVIČIENĖ ir MINDAUGAS ŠIKŠNIUS
mob. 8 654 55 855
el. p.
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios kamerinis choras TE DEUM
Susikūrė 1990 m. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Nuo 2003 m. choras gieda Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje sumos metu.
Vadovas – Audrius PETRAUSKAS
mob. 8 686 86 566
Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčios jaunimo choras SONGDEO
Įkurtas 2009 m. Dainuoja įvairių specialybių studentai, studijuojantys Kauno miesto aukštosiose mokyklose.
Vadovė – Vita TAMULIONYTĖ
mob. 8 677 87 974
el. p.
www.songdeo.lt

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios sumos choras
Susikūrė 1991 m. 1992 m. pradėjo giedoti atšventintoje Jėzuitų bažnyčioje.
Vadovas
Choro pirmininkė Neringa Armonienė
mob. 8 687 73 431
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios mišrus jaunimo choras EXAUDI
Įsikūręs 2011 m spalio 7 d. Tarp narių – buvusieji Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai, studentai, dalis jų yra Ateitininkų federacijos nariai. Choras atviras ir vyresnio amžiaus žmonėms. Neapsiriboja giedojimu bažnyčioje, rengia koncertus, vykdo meninę-socialinę veiklą, liudija tikėjimą.
Vadovė – Vita LIAUDANSKAITĖ-VAITKEVIČIENĖ
Choro pirmininkė – Laura POCEVIČIŪTĖ
mob. 8 644 78 774
el. p.
Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinis choras CANTATE DOMINO
Įkurtas 1992 metais. Gieda sekmadienio Sumos šv. Mišių liturgijoje bei įvairiose bažnytinėse šventėse.
Vadovas – Rolandas DAUGĖLA
mob. 8 656 84 641,
el. p.
www.kaunascantat.lt
KAUNO RELIGINĖS MUZIKOS CENTRAS, VšĮ
Viešoji įstaiga, vykdo religinės muzikos sklaidos projektus.
Rotušės a. 8
44280 Kaunas
Tel./faks. (37) 22 22 93, mob. 8 614 49 228
El. p.
www.krmc
Vadovė – Dalia JATAUTAITĖ