Kviečia VDU Katalikų teologijos fakultetas: NEFORMALIOSIOS STUDIJOS VISOJE LIETUVOJE
Paskelbta: 2023-09-06 12:09:16

VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į Neformaliąsias studijas:

net 24 programos;
lektoriai – universitetų dėstytojai;
nuotolinės paskaitos – studijuokite visoje Lietuvoje!

Vyksta registracija į dalykus:

„Graikų filosofija kaip meditatio mortis“ . Lektorė prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė

„Religijos filosofijos įvadas“. Lektorė dr. Bronė Gudaitytė

„Skaitome šv. Kryžiaus Joną: sielos kelias į Dievą“. Lektorė dr. Jūratė Micevičiūtė

 

Naujos programos:

„Kaltinimai Ispanijos Bažnyčiai: inkvizicija, konkista, tolerancija ir tamsybiškumas. Pirmasis informacinis karas“. Lektorė dr. Jūratė Micevičiūtė

„Išvydau naują dangų ir naują žemę (Apr 21,1). Kūrinijos teologijos įvadas“. Lektorius diak. doc. dr. Benas Ulevičius

VDU KTF informacija 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune