Lietuvos jaunimo piligrimystė Šiluvoje – senelių ir tėvų „tikėjimo tėviškėje“. Žiburių procesija (2023 09 09) (papildyta nuotraukų)
Paskelbta: 2023-09-09 22:19:46

Nuotraukos – Agnietės Čisler, Juozo Kamensko 

Lietuvos jaunimas gyvomis piligrimystėmis, savanoryste atlaiduose vis labiau atranda Šiluvą – savo senelių, tėvų „tikėjimo tėviškę“, kaip šią piligriminę šventovę yra pavadinęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Šeimų ir jaunimo dieną rugsėjo 9-ąją vakaro šv. Mišios buvo švenčiamos su jaunuoju mūsų Bažnyčios veidu – jaunuoliais ir jaunuolėmis, su vyskupijų Jaunimo centrų vadovais, darbuotojais, savanoriais, su Telšių seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniais, su Kauno jėzuitų gimnazija, Šiaulių krašto jaunimu.

Šiluvą pavakarę pasiekė ir šv. Mišias drauge šventė XXI tarptautinio piligriminio žygio jaunimas, atkeliavęs nuo Kelmės Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčios. Šis žygis buvo skirtas šv. Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje atminti.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro šią dieną organizavo Jaunimo programą „Paėjėti su Mergele Marija“. Jaunuoliai į Šiluvą buvo pakviesti atkeliauti pėsčiomis, su liudijimais ir malda Kryžiaus kelyje per šilą. Čia stovintys koplytstulpiai, be kita, jauniems žmonėms priminė, jog laisvė šiandien viešai išpažinti tikėjimą – tai Dievo dovana, kurios taip meldė Šiluvos žemėje vyresnioji karta.

Šv. Mišių, kuriose melstasi ir už jaunimą ir už lietuvius pasaulyje, homiliją pasakęs arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai, pabrėžė: Lietuva yra viena. Tačiau lietuviai gyvena joje ar kitur pasaulyje. Bet visiems linkime, kad sektume Kristumi ir siektume šventumo.

Arkivyskupas L. Virbalas atkreipė jaunimo dėmesį į Mergelę Mariją, kuri visus įvykius svarstė bei atminė savo širdyje. Jauni žmonės, be kita, buvo paraginti domėtis savo tautos atmintimi, apie gyvenimą, viltį, tikėjimą suskubti pasikalbėti su savo seneliais, tėvais. Buvo pabrėžta, kaip svarbu atminti bei priklausyti tautai, visuomenei, bendruomenei, Bažnyčiai.

 

-------

Jau gęstant dienai, Šiluvos miestelyje įsižiebė Žiburių procesijos žibintai, o gatveles užliejo minia, kuri klausėsi skelbiamo Dievo žodžio, pagarbino Švenčiausiąjį Sakramentą – patį Dievą, iškeliavusį už bažnyčios sienų į širdis žmonių, atvykusių į šventą vietą, ištroškusių ženklo, prakalbinimo prisilietimo... 

Procesija pasiekė ir kryžių, vadinamąjį karavyką, saugantį nuo didelių negandų ir prie įvažiavimo į Šiluvą (iš Tytuvėnų) pusės) pastatytą bei pašventintą 2020 metais. Dievas saugo savo miestą!

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune