Jaunimo maldos vakare – katechezė apie kryžių (2023 03 16)
Paskelbta: 2023-03-23 11:32:34

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Maldos vakare kovo 16-ąją Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre sesuo Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF katechezėje apie kryžių sakė:

„Kryžius – stakta. Dar tiksliau, kryžius yra vartai, per kuriuos mes įeiname į Dievo tikrovę. Ir kai jau mes liaujamės prašyti Dievo tiesiog daiktų ir kažko.. kita maldelė yra „kad Dievas būtų su manim, kad išspręstų įvairias mano situacijas, atrištų visokius mazgus“. Gal kada nors ir aš galiu būti su Dievu? Ne tik kad Dievas gelbėtų, bet ir kad aš Jį mylėčiau.“

Branginame ir laiminame giesme jaunimą palydėjusius grupės „Dėl tavęs“ narius. Ačiū bendruomenei „Gailestingumo versmė“; tėvui jėzuitui Stasiui Kazėnui SJ, kunigui Liutaurui Vilėniškiui, tėvui redemptoristui Peteriui Herteliui; sesei vienuolei Ingai Rukaitei FMA. Nuoširdus mūsų ačiū Jums, bendražygiai!

Monika Žydeliūnaitė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune