Misijos Kazachastane: padėkime malda, auka ir savanoryste
Paskelbta: 2022-12-07 16:45:18

Nuotrauka – iš asmeninio archyvo

Dar 2012 metų sausį tuometinio arkivyskupo kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu į misijas Kazachstane išvyko Kauno arkivyskupijos kunigas Kastytis Šulčius.

Kunigas misionierius Kastytis Šulčius šiuo metu kaip administratorius aptarnauja dvi Almatos vyskupijos parapijas. Tai Žarkento Marijos Kankinių Karalienės parapija (registruota 2004 metais), esanti 300 km nuo Almatos (50 km nuo Kinijos sienos) ir Saryezeko Marijos Karalienės parapija (registruota 2022 11 28), esanti 170 km nuo Almatos. Ketverius metus jis tarnavo Kaskeleno Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplyčioje (parapijoje). Nuo 2022 m. vasario Almatos vyskupo dekretu paskirtas lietuvių kapelionu Almatos vyskupijoje.

Šiose Kauno arkivyskupijos misijose tarnaujantis kunigas Kastytis nuo šių metų spalio iki dabar, būdamas tėvynėje, veda akciją „Padėk misijoms Kazachstane 2022“, lankosi parapijose Lietuvoje bei Jungtinėje Karalystėje, skleidžia žinią apie šį misijų kraštą, kuriame vos 1 proc. katalikų, jie teturi dvi bažnyčias ir renkasi melstis namuose, tačiau čia daug viltingo potencialo nepamiršti krikščioniškųjų tradicijų, jas puoselėti ar atrasti.

Kunigas Kastytis taip pat telkia savanorių komandą.

Savanoriu gali tapti kiekvienas, kuris palaiko šias misijas savo malda, dalijasi apie misijas gyvu žodžiu savo artimųjų, draugų, bičiulių, bendruomenių tarpe, taip pat savo socialiniuose tinkluose ir kitais informacijos kanalais.

Savanorių laukiama atvykstant ir į Kazachstaną susipažinti su misijomis iš arti (fotografuoti, filmuoti, paruošti medžiagą pristatymui ir pan.) arba atvykti ir įsitraukti į pačią misijų veiklą;

Ir, žinoma, padėti ieškoti paramos šiai misijinei tarnystei ar pačiam tapti rėmėju.

Misijoms Kazachstane arkivyskupijos svetinėje parengėme atskirą puslapį. 

Čia rasite plačiau apie misijų kraštą, kuriame gilios lietuviškos šaknys ir žinomi lietuviai misionieriai dar nuo sovietinių laikų, bei kt. Be to, skelbiama visa informacija, kaip galima paremti Kauno arkivyskupijos misijas Kazachstane.

Visa tai – naujame puslapyje Misijos ir misonieriai >>  Kviečiame apsilankyti. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune