Kovo 13-oji Šiluvoje: padėka Dievui už popiežių Pranciškų ir stebuklo maldavimai stabdyti karą Ukrainoje
Paskelbta: 2023-03-13 18:02:56

Nuotraukos – iš vaizdo įrašo bei Kauno arkivyskupijos Carito

Ypatinga kovo 13-oji šį Gavėnios metą buvo švenčiama piligriminėje šventovėje Šiluvoje. Šią dieną su visa Bažnyčia dėkota Dievui už popiežiaus Pranciškaus tarnystės dešimtmetį, be to, maldos grandinėje su kitomis Europos šalimis melstasi už karą kenčiančią Ukrainą. Katechezę Šiluvos bazilikoje tema „Maldos galia išbandymuose“ sakė Žanas Talandis, netoliese Šiluvos apylinkėse įkūręs sodybą priklausomiems asmenims sugrįžti į gyvenimą. Rožinio maldai ir vėliau iškilmių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Šią dieną piligrimytėje į Šiluvą drauge atkeliavo Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbiai ir savanoriai.

Malda, išbandymai ir Dievo stebuklai

„Esu gana bailus žmogus, todėl važiavau į Ukrainą pamatyti, kas yra karas, kaip žmonės reaguoja, kaip meldžiasi. Kaip laikosi kare bendruomenė, Bažnyčia. Tikrai mačiau stebuklų. Mažai kur kare gali pasislėpti. Jei reikia dalintis, daliniesi. Jei reikia melstis, meldiesi. Stebuklas, pavyzdžiui, kai bomba nukrinta maldos vietoje ir nesprogsta... Ten matai realių Dievo stebuklų ir kaip Jis išgelbsti. Išgelbėja maldos susirinkimus, pavienius žmones. Žinau apie 2 tūkst. žmonių bendruomenę: iš jų nei vienas nežuvo net būdami fronte, jų turtai liko nesunaikinti“, – apie Dievo ir maldos stebuklus kovo 13-ąją katechezėje liudijo Žanas Talandis.

Apie maldos galią Žanas Talandis pasidalijo ir itin skaudžiame liudijime iš savo asmeniškos istorijos, kai sūnui mirštant po tragiško eismo įvykio šaukėsi Jėzaus žvelgdamas į Lyduvėnų bažnyčios bokštus. Po kitą sūnų ištikusią negandą adoravo Šiaulių bažnyčios koplyčioje. Ir sunkiausia tada buvo priimti ne Dievo valią, bet savo silpnumą, jog niekaip pats negali išgelbėti savo vaikų.

„Ar mano malda yra mano gyvenimas? Ar mano malda yra tai, ko nori Dievas, kokia yra Jo valia?“ – šiuos ir panašius klausimus Žanas kėlė katechezėje, atkreipdamas dėmesį, jog išbandymai ypač parodo, ar tikra mūsų malda, ar tai nėra tik prašymėliai... „Kreivai, tuščiai melsdavausi“, – mano Žanas.

Jis kvietė tikėjimo brolius ir seseris maldoje prašyti Šventosios Dvasios pagalbos apvalyti širdį, kad galėtų tikrai iš širdies melsti. Tik su tiesa, ramybe galima stoti Dievo akivaizdoje. Jis visa duos pagal savo valią, o ne pagal mūsų norus. Ir dažniausiai tai bus mums geriausia.

Stebuklas – visa popiežiaus Pranciškaus tarnystė

„Prisimename ir dėkojame Dievui už popiežių Pranciškų, švenčiant 10-ąsias tarnystės metines, kai jis buvo išrinktas į Petro tarnystę, kad vestų Bažnyčią“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kovo 13-ąją švenčiant iškilmingą Eucharistiją Šiluvos bazilikoje.

„Maldoje prašykime Dievą taikos stebuklo“, – kvietė arkivyskupas melstis ir kita intencija: už brolius ir seseris Ukrainoje, kurie čia kaunasi už laisvę ir nepriklausomybę. Taip atsiliepta į Europos vyskupų iniciatyvą per Gavėnią savo šalyse vieną dieną skirti maldai Ukrainos intencijomis. Lietuvai skirta kovo 13-oji sutapo su Šiluvos Dievo Motinos, mūsų laisvės užtarėjos, mažaisiais atlaidais.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas kalbėjo apie stebuklą, kuris įvyksta, kai sutampa Dievo valia ir žmogaus širdies atsivėrimas. Taip per stebuklą įvyko kariuomenės vado Naamano pagydymas nuo raupsų (plg. 2 Kar 5, 1–15).

Šiuo prieš mūsų akis besiveriančiu stebuklu buvo pavadintas ir popiežiaus Pranciškaus išrinkimas 2013 m. kovo 13-ąją bei jo visa tarnystė. Pranciškus yra ganytojas, tikėjimo mokytojas, Dievo gailestingumo skelbėjas. Jam svarbi pagalba migrantams, aplinkosauga. Jam rūpėjo žmonių savijauta pandemijos laiku. Jis kviečia keisti kalbėjimo stilių LGBTI žmonių atžvilgiu, kad jie irgi būtų gerbiami ir priimami bažnytinės bendruomenės. Jis pakvietė į Sinodą – Šventosios Dvasios paskatintą Bažnyčios susirinkimą.

„Nors popiežiaus pasisakymai tarsi sukrečia, suglumina, bet iš tikrųjų jis kviečia mąstyti, pergalvoti, įsijausti Evangelijos žinią, Viešpaties mums duotą Gerąją naujieną, kuri yra savimi duodanti didžią dovaną – stebuklą būti perkeistiems širdyje ir net fiziniame kūne. Apie tai yra Gavėnia – atsivėrimas, atsivertimas, Viešpaties malonės priėmimas Taip įvyksta Velykos, į kurias einame“, – sakė arkivyskupas Kęstutis savo homilijoje.

Padėka Šiluvos piligrimams

Ganytojas dėkojo visiems atvykstantiems į Šiluvą, kad Marijos kvietimas garbinti jos Sūnų randa atgarsį žmonių širdyse.

Buvo padėkota tądien Šiluvoje tarnavusiems Ukmergės dekanato kunigams, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios chorui, taip pat Kauno arkivyskupijos Carito darbuotojams bei savanoriams iš Kauno, Babtų, Domeikavos, Karmėlavos parapijų, Kėdainių, Ukmergės ir Raseinių dekanatų. Jie Šiluvoje šventė Susikaupimo dieną, o ją pradėjo Kryžiaus keliu per Šiluvos šilą.

Plačiau apie Carito Susikaupimo dieną Šiluvoje žr. caritas.lt >> 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune