Katechezės besirengiantiems sakramentams Šv. Antano Paduviečio parapijoje (2023 03 21)
Paskelbta: 2023-03-24 16:46:55

Nuo praeitų metų spalio kiekvieną antradienį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyksta pasirengimo sakramentams katechezės, kurias veda kunigas Stasys Blinstrubis bei kviestiniai svečiai.

Suaugusieji, besirengiantys priimti sakramentus, Pirmosios Komunijos vaikų tėvai, parapijos savanoriai ir visi norintys gilina savo tikėjimo žinias, klausia, diskutuoja ir kartu keliauja tikėjimo keliu.

Kovo 21 d. katechezę tema „Šv. Mišios“ pradėjome giesme, po kurios kunigas Stasys susirinkusiems pasakojo apie šv. Mišių prasmę krikščionio gyvenime, paaiškino eigą bei aptarė Kristaus buvimo Eucharistiniais pavidalais slėpinį. Taip pat skatino mąstyti apie asmeninį santykį ir tikėjimą Kristaus buvimu Euharistijoje bei sąmoningai dalyvauti šv. Mišiose. Mokymą baigėme malda, po kurios besirengiantys sakramentams bei norintys prisijungti tėvai rinkosi į diskusiją mažesnėse grupelėse.

Džiaugiamės, kad į antradienio katechezes susirenka apie šimtas klausytojų. Tikime, kad kiekvienas mokymas padeda drąsiau žengti tikėjimo keliu, o antra galimybė yra dalyvauti Šventosios Dvasios savaitgalyje Šiluvoje kovo 24– 26 d., kur dar labiau užsidegs dalyvaujančių širdys Dievo meile.

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune