ŽMOGAUS SLĖPINYS. Paskaitų, diskusijų ir maldos ciklas visiems ieškantiems tiesos. Artimiausias balandžio 13 d.
Paskelbta: 2023-01-27 09:16:47

Žmogus yra homo viator – keliaujantis žmogus. Jis nėra tik klajoklis turistas, jis – piligrimas. Žmogus ieško ne tik to, kas praeina, bet ir to, kas lieka amžinybei. Jis ieško, mokosi ir atranda tiesą apie pasaulį bei save. Jis visada kelia klausimus: „Kodėl esu čia? Kaip prasidėjo visa ši istorija ir egzistencija?“ Žmogus turi gilią religinę pajautą. Jis ieško Dievo. Tai liudija visos religijos ir dievai. Senosios civilizacijos turėjo savo šventyklas bei altorius daugybei dievų. Krikščionybė yra unikali. Joje ne tik žmogus ieško Dievo, bet ir Dievas ieško žmogaus. Jėzuje Kristuje mums apreikšta, kas yra Dievas ir kas yra žmogus.

XX ir XXI amžiai yra tiek teologijos, tiek antropologijos krizės amžiai. Kyla ne tik klausimas „Kas yra Dievas?“, bet ir „Kas yra žmogus?“. Daugybė žmonių, paveikti kultūros bei šiuolaikiškų mąstytojų, laikosi agnostinės pasaulėžiūros: „Jeigu Dievas ir yra, jo neįmanoma pažinti“.

Įkvėpti Vatikano II Susirinkimo dokumentų, paruošėme naują trijų susitikimų-paskaitų, diskusijų ir maldos ciklą „Žmogaus slėpinys“. Jis skirtas visiems, ieškantiems giliausios tiesos apie save ir savo gyvenimą.

Susitikimų tikslą geriausiai apibūdintų šie sakiniai iš Vatikano II Susirinkimo: „Apreikšdamas Tėvo ir jo meilės slėpinį, Kristus, naujasis Adomas, pačiam žmogui pilnatviškai parodo, kas yra žmogus, ir atskleidžia jo pašaukimo kilnumą. Tad nenuostabu, kad Kristus yra šių tiesų šaltinis ir viršūnė.“ (Gaudium et spes, 22).

Susitikimai vyks Kauno arkivyskupijos salėje, Papilio g. 5 (trečiame aukšte).

Artimiausias – balandžio 13 dieną, 18 valandą.

Renginį organizuoja tėvai redemptoristai, Kauno arkivyskupijos akademinė sielovada, Katechetikos centras ir  kurijos sielovados bendradarbiai.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune