Įkvepiantys „Užtvirtink“ susitikimai su Ukmergės dekanato sutvirtinamaisiais (2023 03 18)
Paskelbta: 2023-03-23 11:31:01

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Kovo 18 d. sutvirtinamųjų diena „Užtvirtink“ skambėjo Ukmergės dekanate.

Dieną papuošė įkvepiantys susitikimai. Už liudijimus pilnos širdies „ačiū“ sakome ukmergiškei Ievai Rinkevičiūtei; Šventosios mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacijos seseriai Elijai; religijos pedagogikos studentui, gamtos mokslų mokytojui ir kariui savanoriui Mykolui Kulikauskui.

Tiesūs klausimai skriejo į kunigo Gražvydo Geresionio rankas. Esame dėkingi už kantrius ir atidžius atsakymus.

Ir pakartotini plojimai skamba katechetėms, kurios visus mokslo metus keliauja kartu, – Ieva Auglytei, Kristinai Vaicekauskienei ir Ramutei Sakalauskienei.

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos salę talentingai užpildė ir „IMPRO Kaunas“ aktoriai.

Monika Žydeliūnaitė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune