Įkvepiantys „Užtvirtink“ susitikimai su Ukmergės dekanato sutvirtinamaisiais (2023 03 18)
Paskelbta: 2023-03-23 11:31:01

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Kovo 18 d. sutvirtinamųjų diena „Užtvirtink“ skambėjo Ukmergės dekanate.

Dieną papuošė įkvepiantys susitikimai. Už liudijimus pilnos širdies „ačiū“ sakome ukmergiškei Ievai Rinkevičiūtei; Šventosios mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacijos seseriai Elijai; religijos pedagogikos studentui, gamtos mokslų mokytojui ir kariui savanoriui Mykolui Kulikauskui.

Tiesūs klausimai skriejo į kunigo Gražvydo Geresionio rankas. Esame dėkingi už kantrius ir atidžius atsakymus.

Ir pakartotini plojimai skamba katechetėms, kurios visus mokslo metus keliauja kartu, – Ieva Auglytei, Kristinai Vaicekauskienei ir Ramutei Sakalauskienei.

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos salę talentingai užpildė ir „IMPRO Kaunas“ aktoriai.

Monika Žydeliūnaitė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune