Valstybės atkūrimo šventėje – padėka Dievui su miesto gyventojais bei kariuomene (2024 02 16)
Paskelbta: 2024-02-16 17:27:50

Nuotraukos – KAIT

„Tai mūsų džiaugsmo valanda! Tai mūsų padėka Dievui už brolių ir seserų ryžtą dėl kilnaus tikslo – laisvos ir nepriklausomos mūsų valstybės, už tuos, kurie dėl to padovanojo net savo gyvybę, už tuos, kurie šiandien karštomis širdimis kuria mūsų valstybės gyvenimą, saugo laisvę ir puoselėja vienybę“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas iškilmingose šv. Mišiose Vasario 16-osios proga mūsų laisvės šventovėje – Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, kur sveikino parapiją, kitus miesto gyventojus, jaunimą, transliacijų arkivyskupijos ir Delfi kanalais stebėtojus bei maldininkus.

Šv. Mišias koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas, bazilikos klebonas kunigas Kęstutis Rugevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vilėniškis, kurijos vicekancleris kunigas Vincentas Lizdenis, kanauninkas Robertas Pukenis. Patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Martynas Vasiliauskas.

Sakydamas homiliją, be kita, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog ką tik prasidėjusios Gavėnios tikslas – išlaisvinti širdis, kad jos būtų atviros. Šis galingas kvietimas labai tinka ir mūsų valstybės šventei, kai švenčiame mūsų visų laisvę. Susilaikyti nuo murmėjimo, nusiminimo, negatyvizmo, nuo viso, kas gali sugriauti vienybę, ganytojo žodžiais tariant, galėtų būti mūsų Gavėnios pasninkas.

„Dieve, duok jėgos, kad būtume žmonės, verti laisvės, kad ją galėtume padovanoti ateinančioms kartoms. Kad laisve  gyventume, atsakingai apsispręsdami daryti gera kitam žmogui, dovanodami save Viešpačiui  mylimame krašte, į kurį Jis mus pašaukė, kad būtume Jo vaikai, puoselėjantys taiką ir vienybę“, – šia invokacija pasidalijo arkivyskupas Kęstutis užbaigdamas homiliją.

Vasario 16-osios proga šv. Mišias Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje šventė kariai. Šv. Mišioms vadovavo ir kariuomenę sveikino Kauno Įgulos kapelionato kapelionas ir bažnyčios rektorius kunigas Tomas Karklys, patarnavo kariuomenės kapelionas diakonas Audrius Jesinskas.

Po šv. Mišių nuo Kristaus Prisikėlimo bei Įgulos šventovių dvi eisenos pasiekė Karo muziejaus kiemelį, kur kauniečiai gausiai ir džiugiai paminėjo jau 106-ąją Vasario 16-ąją!

Minėtose bei kitose arkivyskupijos bažnyčiose šią dieną su Lietuvai svarbiomis Visuotinės maldos intencijomis melstasi ir už Ukrainą, už Šventąją Žemę ir už visas tautas, kankinamas karo siaubo, kad kuo greičiau būtų atkurtos kiekvieno žmogaus prigimtinės teisės ir laisvės.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune