Misijos Kėdainiuose: kiekvienas galime būti priimtas į Dievo meilės glėbį (2024 05 12–19)
Paskelbta: 2024-05-25 21:42:42

Nuotraukos – Misijų organizatorių

„Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki“ (Jer 17, 7). Ar daug mūsų tarpe tokių šiandien? Ar lengva parodyti tą džiaugsmą ir perteikti jį kitiems?

Kėdainiuose Šv. Juozapo parapijoje gegužės 12–19 d. vykusiose Misijų dienose dar kartą pati išgyvenau tą laimę būti mylima Dievo dukra. Vedama brolių redemptoristų kartu su „Gyvybės medžio“ bendruomenės nariais turėjau galimybę pasidalyti tuo džiaugsmu su kėdainiškiais.

Didelis dėkingumas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonui dekanui kunigui Žydrūnui Paulauskui už jo kvietimą, atvirumą, pasitikėjimą mūsų komanda, tarnystę mums, rūpestį dėl parapijos žmonių ir begalinį troškimą, kad kuo daugiau parapijiečių pajustų Viešpaties meilę.

Tą savaitę turėjome begalę renginių: nuo kuklių susitikimų puikiose miesto erdvėse iki kelių šimtų mokinių perpildytose mokyklų salėse. Visi susitikimai buvo labai skirtingi, bet savaip vaisingi ir svarbūs Dievo akivaizdoje. Gausus pasauliečių įsitraukimas leido pasiekti jaunųjų kėdainiškių širdis per pantomimos minivaidinimus, giesmes ir liudijimus. Mes buvome apdovanoti giesmių pritarimais, plojimais ir laimę bei šilumą spinduliuojančiomis jų akimis. Šios misijos leido mums pasiekti daugiau nei 2000 vaikų ir jaunuolių širdžių.

Per moterų vakarą Šv. Juozapo bažnyčioje ašaros parapijiečių akyse leido suprasti, kad ne viena atpažino savo gyvenimiškas situacijas, kuriose Dievas veikė, veikia ar dar gali nuveikti kažką labai svarbaus. Kaip Dievo meilės ženklą moterys išsinešė po rožę sau ir savo draugei ar kaimynei.

Į susitikimą tema „Gelbėtojai su Gelbėtoju“ parapijos salėje susirinko gausus būrys policijos, priešgaisrinės saugos ir krašto apsaugos pareigūnų, kuriems šis susitikimas, tikimės, įžiebė daugiau vilties ir prasmės jų atsakingose pareigose. Dekano kunigo Žydrūno pakviesti arbatos puodelio turėjome progos pabendrauti ir pasidalyti žemiškais iššūkiais, iškylančiais kasdienėse tarnystėse.

Žodžiais neįmanoma aprašyti kiekvieno renginio, bet labai šilti susitikimai tiek Kėdainių rajono savivaldybėje, tiek Kėdainių ligoninėje, tiek su „Lions“ klubo aktyviomis moterimis, tiek su Šv. Juozapo pastoracine taryba, tiek su jaunimu ir šeimomis.

Visa tai įmanoma tik su sustiprėjusia pasauliečių Misijų mokyklos komanda, nuostabiais naujais nariais. Ačiū broliams redemptoristams Rastislavui Dluhy ir Peteriui Herteliui už palydėjimą ir galimybę augti mums kiekvienam, vadovei Vaidai Spangelevięiūtei-Kneižienei už tvirtą ranką ir vedimą. Ačiū dekanui kunigui Žydrūnui už nuostabius savo rankomis ir širdimi ruoštus patiekalus, kuriais mus stebino ne vieną vakarą. Ačiū visiems kėdainiškiams ir jų šeimoms už paprastumą ir atviras širdis.

Dėkojame Dievui, kad globojo mus ir mūsų šeimas visuose mums skirtuose išbandymuose šių misijų metu ir už visas suteiktas malones, kurias gavome dovanų.

Tegul Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje atnaujintas kryžius primins kiekvienam kėdainiškiui apie mūsų bendrą laiką prie Viešpaties kojų ir kad kiekvienas galime būti priimtas į Jo begalinės meilės glėbį.

Dalia Beigienė

-----------------

Daugiau fotoakimirkų

 

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune