Šeimų maldoje arkikatedroje – ukrainiečių šeimų užtarimas (2022 05 18)
Paskelbta: 2022-05-19 10:15:18

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Kauno arkikatedroje gegužės 18-ąją su jaunų krikščionių šlovinimo grupe NATUS buvo giedamos Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei – taip čia prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento prasidėjo maldos vakaras.

Arkivyskupo kvietimu, ką tik atšventus Tarptautinę šeimų dieną, tą trečiadienio vakarą rinktasi melstis už šeimas, už šeimoms patarnaujančius Šeimos centro bendradarbius, savanorius.

Maldos brolyste liudijant ištikimos meilės džiaugsmą buvo apkabintos ir ukrainiečių šeimos bei visi, kurie jas priglaudę nepaliauja jomis rūpintis. Visuotinėje maldoje Dievo globos prašyta grupei ukrainiečių vyrų, kurių vaikai, žmonos, mamos, seserys yra šiuo metu apsistoję Kaune. Šį vakarą melsta ir baisaus karo Ukrainoje baigties, taikos ir ramybės dovanos šiai šaliai ir pasauliui.

Eucharistijos liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė kunigas Artūras Kazlauskas, koncelebravo kunigas Saulius Bužauskas.

Diakono Dariaus Chmieliausko paskelbtąją Evangeliją pagal Joną apie vynmedį ir šakeles savo homilijoje kunigas Artūras Kazlauskas susiejo su pastovumo mintimi. Pastovumas labai svarbus krikščioniui, ypač santuokoje, kaip viena iš Santuokos sakramento sąlygų – ištikimai būti kartu iki mirties.

„Pastovumas reiškia, jog kai tu pasirinkai viena, jau negali rinktis kita. O pasirinkęs turi tai branginti“, – sakė kunigas Artūras, atkreipdamas dėmesį, jog pasaulis, atrodo, nebrangina pastovumo. Čia viskas labai greitai keičiama (pvz., darbas, siekiant pinigų, savirealizacijos).

Tačiau, homilijos mintimi, Jėzus kaip Mokytojas duoda mums pavyzdį. Jo tikslas buvo pašlovinti Tėvą. Mes kaip šakelės – mūsų vaisingumas kyla iš Dievo.

„Pasilikti nuolat su Dievu – to turime prašyti, kad Dievas galėtų būti pašlovintas visu mūsų gyvenimu“, – kalbėjo kunigas Artūras, pabrėždamas, jog tam gali trukdyti dvi priežastys: sunki nuodėmė arba pasirinkimas būti, veikti be Dievo.

Kauno arkikatedroje tą vakarą buvo kviečiama melstis ir už artėjančią parapijos Misijų savaitę (kuri prasidės nuo gegužės 28 d. šeštadienio vakaro ir tęsis iki Sekminių).

Malda skirta ir Europos sostinės metus švenčiančiam Kaunui – melstasi už jo žmones, dvasinį ir kultūrinį gyvenimą. Į šventę įsitrauks ir arkivyskupijos bendruomenė, gegužės 20 d. sėsdama prie stalų Kiemų šventėje Laisvės alėjoje bei skirdama maldą Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje (gegužės 21 d.) bei arkikatedroje (gegužės 22 d.).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune