Gegužės 13-oji Šiluvoje: palaiminant naują koplytstulpį bei apmąstant gyvybės ir motinystės šventumą
Paskelbta: 2024-05-13 16:08:28

Gegužės 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje, kuri yra užmezgusi ryšius su Fatimos Marijos šventove, buvo minimos Fatimos Dievo Motinos apsireiškimo 107-osios metinės ir dėkojama už Marijos apsireiškimą Šiluvoje.

Rožinio maldai ir iškilmės šv. Mišioms Šiluvos bazilikoje vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas šią dieną priminė Fatimos apsireiškimų istoriją bei kartu atkreipė dėmesį, jog Šiluva garsina mūsų Tėvynę Lietuvą pasaulyje, kiekvieno mėnesio tryliktąją renkamės švęsti ir dėkoti už suteiktas malones čia, kur širdys atgaivinamos Marijos artumoje. Visai neseniai keli šimtai lietuvių piligrimų už savo Tėvynę meldėsi ir Medžiugorjėje.

Pamaldų pabaigoje Šiluvoje, greta Jono Pauliaus II rekolekcijų namų, buvo palaimintas koplytstulpis, vaizduojantis šventąjį Juozapą ir šventąjį arkangelą Mykolą. Tai kunigystės 10 metų sukaktį švenčiančių kunigų – Roberto Urbonavičiaus, Nerijaus Pipiro bei Valdo Šidlausko – dovana Šiluvai.

 

Su Marijos „taip“ – ir kunigystėje

Šią gegužės 13-ąją, kaip ir kiekvieną mėnesį, Šiluvos Dievo Motinos užtarimui pavesti arkivyskupijos dvasininkai, švenčiantys savo amžiaus ir tarnystės įvairias sukaktis. Atkreipęs dėmesį, jog kai kurių kunigų ištikima tarnystė tęsiasi 10, 30, 40 ir net 45-erius metus, arkivyskupas paprašė ypač melstis už jaunus žmones, kad jie atsilieptų į dvasinius pašaukimus, kaip Marija tartų Dievui „taip“.

Arkivyskupas Kęstutis tądien pakvietė melstis ir už apaštalinį nuncijų Ukrainoje, lietuvį arkivyskupą Visvaldą Kulboką 50 metų amžiaus jubiliejaus proga ir priminė, kaip svarbu nepaliauti malda ir kita parama remti Ukrainos žmones vis dar liepsnojančiame kare jiems ginantis nuo agresijos.

Bažnyčios „taip“ gyvybės ir motinystės šventumui

Gegužę arkivyskupijos bendrąja intencija meldžiamės už vaikus ir motinystės puoselėjimą – šios intencijos svarbą Šiluvoje atskleidė šv. Mišių katechezė gyvybės ir motinystės šventumo tema. Jautriai ir išsamiai ją pasakė VDU Katalikų teologijos fakulteto absolventė, teologijos licenciatė, šeimų pastoracijos bendradarbė, vaisingumo pažinimo mokytoja bei penkių vaikų mama Ingrida Vuosaitytė.

Ji pabrėžė, jog motinystė dovana atspindi Dievo meilę mums, o Marija yra pavyzdys, kaip priimti motinystės pašaukimą. Praktiškai dirbanti su sutuoktiniais, patiriančiais vaisingumo sunkumų, prelegentė pasidalijo mintimis, jog šiandien vienos poros linkusios atidėti vaikų gimdymą „geresniems laikams“, nors nenoras turėti vaikų yra prieštaravimas moters pašaukimui; o kiti patiria nevaisingumo sunkumą ir skausmą, ieško pagalbos arba jau yra pavargę, nusivylę. Pasak I. Vuosaitytės, nevaisingumo istorijos senos, žinomos jau Senojo Testamento laikais, tačiau jas patiria ir šiuolaikinis žmogus. Tai galima išgyventi bendradarbiaujant su Dievu, vienijantis su Kristumi. Nevaisingumą patiriančių porų pašaukimas mylėti nėra mažesnis nei kitų. Viskas išeina į gera mylintiems Dievą.

Katechezėje pasidalyta Bažnyčios mokymo mintimis, akcentuojant santuokoje savęs dovanojimą ir pasisakant prieš kontracepciją, kuri yra „prieš gyvybę“.

„Bažnyčia skatina eiti atsakingos tėvystės keliu, gilintis į natūralius šeimos planavimo metodus, laikiną susivaldymą, išsaugoti pagarbą savo kūnams“, – sakė natūralaus šeimos planavimo ekspertė. Be kita, buvo paliesta embrionų šaldymo problema, kuriai Bažnyčia taip pat sako „ne“, teigdama gyvybės šventumą nuo pat jos pradėjimo.

Katechezę I. Vuosaitytė užbaigė mintimis apie tėviškų ir moteriškų troškimų realizavimą kitais prasmingais būdais, negalint susilaukti vaikų, be to, atkreipė dėmesį, jog visos moterys – ir močiutės, mokytojos, vienuolės, krikšto ar sutvirtinimo mamos – gali dovanoti pasauliui savo motinišką žvilgsnį ir pajautą, savo dvasinę motinystę.

Marija – tarsi tiltas tarp dangaus ir žemės

Marijos dienos pagrindines šv. Mišias koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevčius SJ, augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, bemaž dvi dešimtys kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

„Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ – į šiuos Evangelijos pagal Joną žodžius atkreipė dėmesį savo homilijoje arkivyskupas K. Kėvalas. Kalbėjo apie trūkumo ženklą, sakantį, jog dar nesame tobulo būvio, bylojantį apie Dievo visagalybę ir mūsų trapumą, primenantį, kaip reikia šauktis Jo gailestingumo.

„Marija kaip mama atgaivina tikėjimą, padovanoja tarsi tiltą tarp dangaus ir žemės. Čia, Šiluvoje mūsų maldos išklausytos širdys nuramintos. Sveikinu atvykstančius į Šiluvą. Būkime Mergelės Marijos bičiuliais, klausykime jos kvietimų, ir tada į pasaulį žengs taika ir ramybė, apie kurią Viešpats ir Jo Motina mums kalbėjo ir padovanojo mums kiekvienam nuostabią viltį“, – sakė arkivyskupas K. Kėvalas gegužės 13-ąją Šiluvoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune