Rekolekcijų trečiadienis su tikybos mokytojais ir konferencija apie pavydo nuodėmę (2023 03 22)
Paskelbta: 2023-03-24 11:38:42

Nuotraukos – Aurimo ir Inetos Barkauskų

Kovo 22-osios, trečiadienio, vakarą kartu su arkikatedros parapijos bei jos lankytojų bendruomene į Gavėnios rekolekcijas, Švenčiausiojo Sakramento adoraciją ir šv. Mišias rinkosi mokytojai ir katechetai.

Gavėnios rekolekcijas vedė kunigas Vincentas Lizdenis. Jis, tęsdamas 7-ių didžiųjų nuodėmių pristatymą, šiandienos žmogui kalbėjo apie pavydą ir citavo Katalikų Bažnyčios katekizmą. Jame pavydas apibrėžiamas kaip liūdesys, kilęs dėl kito žmogaus turtų, ir besaikis troškimas net ir neteisėtai jį pasisavinti. Pavydas yra liūdesys, meilės atmetimas, kurį krikščionis turi nugalėti trokšdamas kitam gero. Pavydas dažnai kyla iš puikybės. Kunigas Vincentas pabrėžė, kad pavydas yra stipresnis išgyvenimas, aštresnis nei liūdesys. Liūdesys gali būti ir geras: juk Šventajame Rašte rašoma, kad yra palaiminti liūdintys. Taip pat liūdesys yra tai, kad mes tarsi užjaučiame, prisiimame kitų nelaimes, skausmą.

Mes esame kviečiami būti mylimi, žinoti, atpažinti, kaip stipriai Dievas mus myli. Nugalėti pavydą nepavyks natūraliai, reikia pastangų pastebėti Dievo meilę, kuri leidžia nugalėti pavydą. O pavydėti galima ne tik turtų, bet ir sveikatos, gerų tarpusavio santykių, kitų gerovės. Taip pat ir mano jausmai – bejėgiškumas, nepakankamumas, išgąstis, jautimasis mažam ir ribotam – kyla iš pavydo kitiems. O visa tai kyla iš Dievo meilės nebuvimo, nejautimo, kalbėjo kunigas Vincentas Lizdenis.

Po rekolekcijų išsakytas mintis apmąstėme Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, o vėliau  kartu šventėme Eucharistiją.

Po Evangelijos paskelbimo homilijoje kunigas Vincentas Lizdenis atkreipė dėmesį, kaip šiandien žmonės skundžiasi, kad neturi laiko. Ir dažnai dėl to kaltina Dievą, sakydami, kad Jis toli, kad nepasiekia Jo. Tačiau dažnai Dievas kaltinamas už tai, kad dirba savo darbą, o tai reiškia, kad Jis yra arti. Tai mūsų didžioji kančia – mes bijome Jo artumo, buvimo šalia.

Šv. Mišiose giedojo saleziečių bendradarbė Miglė Lipavičienė, liturgiją padėjo organizuoti Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos mokytojai ir katechetai.

Inga Rakauskienė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras


 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune