Atminimo lenta Simne įamžino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ gimimo pavasarį (2023 03 19)
Paskelbta: 2023-03-19 15:27:08

Nuotraukos – Juozo Vaitkevičiaus

Kovo 19 dieną Simne Alytaus r.), prie namo, kur 1972 m. kovo 19 dieną buvo išleistas pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ numeris, buvo atidengta atminimo lenta.

Atminimo lenta pašventinta ir atidengta po šv. Mišių Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

„Kronikos“ steigėjas, pirmas ir ilgametis jos redaktorius kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris tuo metu tarnavo Simno parapijoje, šiandien šitaip atsimena prieš 51-erius metus kovo 19-ąją žygį tiesos žodžiu prieš tikinčiųjų ir Bažnyčios persekiojimą pradėjusį pogrindinį leidinį, Simne leistą trejus metus:

„Su P. Plumpos pagalba paruošiau pirmąjį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ numerį. Išleidimo datą įrašiau kovo 19-ąją – Pravieniškėse kalinamo kun. Juozo Zdebskio dangiškojo globėjo dieną. Šv. Juozapas yra ir mano globėjas, nes jo vardą esu gavęs krikšto metu. Pusę numerio perrašė sesuo G. Navickaitė, o kitą pusę perrašiau pats, nes ses. Genutė dėl savo darbo negalėjo greitai man padėti. Petras Plumpa Kaune, Kalniečių gatvėje, turi įsitaisęs kopijavimo aparatą „Era“ ir pažadėjo kiekvieno „Kronikos“ numerio padaryti 100 egzempliorių“ (iš knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ (2022, „Ateities“ leidybos centras)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune