Lietuvos jaunimas tarptautiniame susitikime Šventojoje Žemėje: kelionė prie vilties šaltinių (2022 05 08–15)
Paskelbta: 2022-05-18 12:57:08

Nuotraukos – Jono Pauliaus II piligrimų centro

Gegužės 8–15 d. 20 jaunų žmonių iš įvairių Lietuvos miestų dalyvavo ypatingame ir labai tolimame tarptautiniame jaunimo susitikime.

Šis susitikimas, jame dalyvaujant 300 jaunuolių iš Europos ir kitų žemynų, vyko Šventojoje Žemėje, o jį organizavo Taizé bendruomenė, bendradarbiaudama su Šventosios Žemės bažnyčiomis ir Tantūro ekumeniniu institutu. Džiaugiamės, kad Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras galėjo prisidėti prie šio susitikimo ir keliauti drauge.

Susitikimas vyko ne tik Jeruzalėje, bet ir Betliejuje bei gretimuose miestuose, taip pat Galilėjoje, Nazarete ir Taboro kalne. Susitikime dalyvavo Taizé bendruomenės prioras brolis Aloisas ir maždaug dešimties brolių grupė.

Visos Bažnyčios dalyvavo ilgame pasiruošime, kurio vaisius yra šis susitikimas. Izoliuotų Palestinos kaimų gyventojai, prestižinio Techninio instituto Haifoje studentai – graikai ortodoksai, armėnai stačiatikiai, įvairių apeigų katalikai, liuteronai ir anglikonai – visi susirinko drauge dalyvauti šiame jaunimo maldos susitikime. Daugelis piligrimų apsistojo parapijų svečių namuose, tačiau nemažai jaunuolių galėjo patirti ir vietinių šeimų svetingumą, apsistodami pas vietinius gyventojus, ypač Betliejuje.

„Kelionė kartu prie vilties šaltinių“ – šią temą jaunuoliai tyrinėjo per visą savaitę. Taizé giesmės skambėjo gražiausiose Jeruzalės, Betliejaus ir Galilėjos bažnyčiose pakaitomis su įvairaus pobūdžio seminarais ir apsilankymais kančios ir vilties vietose.

Šiame susitikime jaunuoliai iš daugelio Europos šalių ir kitų žemynų kartu su vietiniu jaunimu iš Šventosios Žemės dalijosi vilties patirtimi savo kasdienybėje. Jaunuoliai iš Šventosios Žemės prisijungė kiekviename piligriminės kelionės etape:

Pirmadienis: Jeruzalė, audiencija pas graikų ortodoksų patriarchą Teofilį III; vidurdienio malda Šv. Onos bažnyčioje; teminiai susitikimai su įvairių krikščionių iš Šventosios Žemės paruoštais vizitais, įvairių krikščionybės veidų atradimas Artimuosiuose Rytuose; vakarinė malda Melkito katedroje;

Antradienis: Jeruzalė, malda Šv. Stepono bazilikoje; seminaras su dviem Jeruzalės Biblijos mokyklos profesoriais, skirtas apmąstyti, ką reiškia skaityti Bibliją bibliniuose kraštuose; tolesni seminarai apie vilties, kaip veiksmų varomosios jėgos, vaidmenį, ypač ten, kur egzistuoja neteisybė.

Trečiadienis: Betliejus, vakarinė malda su patriarcho P. Pizzaballa žodžiais.
Ketvirtadienis: Jeruzalė, liuteronų bažnyčioje visai netoli Šventojo Kapo.

Penktadienis: Galilėjos ežero pakrantėje meditacija pagal Evangelijos tekstus, kur Jėzus kviečia, pamoko, atskleidžia ir ruošia savo mokinius misijai šios jūros pakrantėje. 
Šeštadienis: Nazaretas, po to paskutinė malda kartu Taboro kalno Atsimainymo bazilikoje.

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune